logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Zahradní slavnost

Zahradní slavnost

11. května se konala „Zahradní slavnost“. Děti si k svátku maminek připravily různá vystoupení. Přednášely básničky, zpívaly a tančily. Veliký úspěch sklidil talentovaný Vilík Macek ze třídy Žabiček. Na bicí zahrál jako zkušený bubeník a také od nás získal obrovský obdiv. Vystoupení děti zakončily tím, že svým maminkám popřály k svátku a předaly dárečky s přáníčky, která samy vyráběly a kupony na malé pohoštění. Maminky si též mohly najít svůj vystavený portrét, který jim děti namalovaly. Poté si každý užíval odpoledne dle svého uvážení. K dispozici byl skákací hrad, jízda na koloběžkách a odrážedlech nebo si děti mohly nechat malovat na obličej různé motivy, od motýla až po Spidermana. Opékaly se buřtíky a děti pro návštěvníky upekly moučník, sušenky, slané tyčinky a přichystaly jednohubky. Věříme, že se „Zahradní slavnost“ vydařila, i když počasí nám příliš nepřálo.

Čistý svět

Čistý svět

V tomto tématu se děti seznamovaly s tím, jak správně pečovat o naši planetu.  Již správně vědí, že odpadky je nutné třídit a recyklací vznikají zase nové produkty. Poctivě jsme třídili celý týden, všímali si nepořádku v okolí a také jsme měli možnost pozorovat popeláře při práci. Z odpadového materiálu děti vytvářely krásné výrobky a vyzkoušely si i výrobu papíru.

Připomněli jsme si koloběh vody a proč je důležité s vodou šetřit. Své znalosti o vodě si děti ověřily akcí „Den vody“ (pořádané MDDM Ostrov, u Boreckých rybníků). Zde si namáhaly své hlavičky, zodpovídaly otázky a plnily úkoly. Některé třídy navštívily čističku odpadních vod a sběrný dvůr. Předškoláci také vyzkoušeli svou zručnost při konstruktivní činnosti projektu „Malá technická univerzita – zpracovatel odpadu“.