logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Město a doprava

Město a doprava

Tentokrát si děti při vycházkách oživily důležité budovy ve městě. Během cesty hledaly a pojmenovávaly dopravní značky, pracovaly s mapou, všímaly si ruchu v provozu, dopravních prostředků a především pravidel. Ve třídě jsme pracovali s mnoha pomůckami, se kterými děti procvičily své nabyté zkušenosti také v teorii.

Předškoláci měli možnost pracovat s „Projektem malé technické univerzity – stavitel města“.

Obora Hájek

Obora Hájek

Dne 15. 11. 2023 jsme se všichni vydali na výlet do lesní obory v Hájku. Děti viděly daňky, prohlédly si posed pro myslivce a krmelce pro zvířátka. Místní zaměstnanci nám připravili pěkné povídání o lesní zvěři s ukázkou paroží. Pan myslivec zahrál na lesní roh. Poté dětem rozdali omalovánky, kde měly za úkol dokreslit parohy. Zbytek si vybarvily doma. Lesní zpráva pro děti financovala buřtíky. Myslivci je všem opekli na ohništi. Všichni jsme si moc pochutnali a na zahřátí byl k dispozici teplý čaj. Na závěr dětem rozdali také malou sladkou odměnu.

Moc děkujeme zaměstnancům lesní zprávy za milé přivítání a za vše, co pro nás přichystali. Sice nám chvílemi trochu pršelo, ale jinak se výlet vydařil.

Dýňování s rodiči

Dýňování s rodiči

Halloweenské těšení jsme oslavili akcí dýňování, která proběhla společně s rodiči na školní zahradě.

Zahrada se nám proměnila ve strašidelné místo, kde na děti čekaly nejrůznější úkoly a otázky. Za jejich zdárné splnění a vyluštění tajenky dostaly všechny děti odměnu. Rodiče také s dětmi dlabali dýně, ochutnávali výbornou dýňovou polévku a pomazánky od našich úžasných p. kuchařek. I děti rodičům připravily překvapení, napekly slané a sladké dobroty. Nechyběl ani čaj na zahřátí. A komu přeci jen bylo chladno, mohl se ohřát u ohniště a opéct si buřtíka.

Akce se velmi vydařila a budeme se těšit na další společná setkání.

Ovoce a zelenina

Ovoce a zelenina

Děti se seznámily s důležitostí vitamínů pro naše tělo a zdraví. Do školky si přinesly ovoce i zeleninu na malou ochutnávku. Používaly k tomu všechny smysly. Také se učily správnému čištění zoubků, které si mohly názorně vyzkoušet na modelu a čistit opravdovými zubními kartáčky. Naučily se různé básničky, písničky, tanečky a pohybové hry. Zeleninu i ovoce jsme byli poznávat i v obchodě a šli jsme se podívat také mezi zahrádky nedaleko školky, zda tam ještě nějakou zeleninu či ovoce neuvidíme.