logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Čistý svět

Čistý svět

Naše planeta je naším domovem. Pro spokojené žití se o ni musíme dobře starat. Děti se učily, jak udržet pořádek kolem nás, co se s již nepotřebnými věcmi dělá a že i ze starého se ještě může vyrobit nové. K tomu je důležité umět zacházet s odpadem a správně ho třídit. Při vycházkách jsme si všímali nepořádku, který dokáží lidé udělat, poznávali jsme kontejnery a určovali, co do nich patří. Do některých jsme si vyzkoušeli třídění v praxi.

Leden v Opičkách

Leden v Opičkách

Vánoce jsou za námi, ukončili jsme je tématem tři králové a tříkrálovou sbírkou místní charity v Ostrově. Do vypůjčené kasičky jsme nasbírali téměř 4000 Kč. Všem zúčastněným moc děkujeme za příspěvek pro dobrou věc.

Děti se učily o tomto svátku jako o konci Vánoc, společně jsme odstrojili stromeček a uklidili vánoční výzdobu. Velmi je bavilo tvoření tří králů z lesklých papírků.

Navštívilo nás také divadlo, které nám vyprávělo o „Cestě do Betléma“.

V dalším tématu nás čekaly charakteristické znaky zimy. Pomocí pokusů děti poznávaly různá skupenství vody a její vlastnosti. A protože jsme se dočkali i sněhu, tak i ten jsme důkladně prozkoumali a využili pro jízdu na kluzácích, stavbu sněhuláků a k dalším hrám.

Následující putování bylo do světa pohádek. První pohádkou byla perníková chaloupka. Děti si vyzkoušely hru s divadlem a podle obrázků tvořily posloupnost děje. Určovaly tvary perníčků a také si je vyráběly a řádně jimi ozdobily perníkovou chaloupku.

Další pohádkou byla tři prasátka. V této pohádce děti poznávaly různé materiály a jejich vlastnosti. Celý týden si na prasátka hrály a pohádku si vyzkoušely zdramatizovat za pomoci maňásků. Učily se sestavovat řady dle pokynů, procvičily si pojmy první, poslední, před, za, aj. A také stavěly domečky tří prasátek, nejen ve třídě, ale i při pobytech venku.