logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Únor v přípravce

Únor v přípravce

Při oslavách Masopustu si děti vyráběly masky, které následně využily při reji masek a diskotéce. Na výtvarné výchově jsme společně vyrobili klauny a děti následně upravili své vlastní fotografie. Pochutnali jsme si na masopustních koláčcích, které jsme si upekli v naší žákovské kuchyňce.

Během tématu Pohádkový svět jsme si oživili pohádky O Červené Karkulce, Tři prasátka a další. Navštívili jsme oddělení pro mládež Městské knihovny Ostrov, kde si pro nás připravili četbu z knihy a zábavný kvíz.

Únor jsme zakončili tématem Povolání, zahráli jsme si na pekaře a upekli si vlastní kynuté housky a domácí pizzu. Využili jsme nabídku rodičů a vypravili se do firmy CIMCO v Ostrově, kde si pro nás Richard a Vlaďka připravili ukázku jejich práce, děti si mohly práci vyzkoušet a za své výkony byly bohatě odměněny. Do třídy za námi dorazila maminka Lucie, přinesla kamínky a korálky, ukázala nám výrobu náramků, náhrdelníků a dětem byla s jejich výrobou nápomocná.

Prosinec v 0.A

Prosinec v 0.A

Poprvé jsme s dětmi navštívili keramickou dílnu, kde jsme si vyzkoušeli práci s hlínou, děti zvládly vyválení hlíny, vykrajování a zdobení barevnými kamínky. Po vypálení měly nádherné dárečky pro rodiče.

Navštívili jsme Vřídlo a Divadlo v Karlových Varech, s představením Betlémská hvězda, které nás seznámilo s legendou o narození Ježíška a s písněmi, které byly na jeho počest složeny po celém světě.

Při výtvarné výchově a pracovních činnostech děti vyráběly adventní věnce, čerty z ruliček od toaletního papíru, komety, kterými jsme s dětmi vyzdobili vánoční stromečky na náměstí.

Navštívili jsme Klášterní areál v Ostrově, kde probíhala výstava betlémů. I naše třída se soutěže zúčastnila s betlémem, který jsme společně vyrobili při výtvarné výchově.

Při vánoční besídce jsme si vyzkoušeli některé vánoční zvyky, jako pouštění lodiček, krájení jablíčka a za zpěvu koled jsme počkali na Ježíška, který dětem z naší třídy přinesl spoustu dárků.

Listopad v 0.A

Listopad v 0.A

V listopadu jsme se s dětmi z přípravného ročníku podívali do Centra zdraví a bezpečí v Karlových Varech, kde jsme navštívili domeček bezpečí s policisty, prohlédli si vybavení hasiče, se zdravotníky plnili kvíz a za odměnu si mohli prohlédnout vybavení sanitky a vyzkoušeli její houkačku.

Oslavili jsme svátek sv. Martina vyprávěním příběhu o něm a vyrobili si jeho bílého koně. Sv. Martin přijel na bílém koni, a tak si děti dopřávají hrátky na sněhu.

Při dalším výletu do Karlových Varů jsme ochutnávali teplé prameny na kolonádě a navštívili Lázně III., kde nám hudebníci z Karlovarského symfonického orchestru představili dílo Bedřicha Smetany Má vlast.

Ve školní kuchyňce jsme s dětmi upekli perníčky, které si na Dni otevřených dveří ozdobili se svými rodiči ve Vánoční dílničce.

Říjen v 0.A

Říjen v 0.A

Zatímco během září jsme se seznamovali s kamarády ze třídy, s budovou školy a jejím okolím, v říjnu již děti z přípravné třídy zvládly navštívit Městskou knihovnu v Ostrově, zúčastnily se divadelního představení O Šípkové Růžence v rámci Dětského filmového festivalu Oty Hofmana, v rámci ovocného týdne si samy vyrobily a ochutnaly ovocné špízy. Podzim je bohatý na přírodniny, které můžeme použít na vyrábění, ale třeba i do výuky, např. pro rozvoj předmatematických představ a tak z nich děti vyráběly skřítky, modelovaly šneky, pavouky, z kaštanů vyráběly bludiště, skládaly geometrické tvary. Své jazykové schopnosti děti trénují pomocí metody Elkonin, což je efektivní, zábavná  a oblíbená metoda předškolních dětí. Naše třída se zúčastnila školní soutěže ve sběru kaštanů, kdy se umístila na krásném osmém místě. Poslední říjnový den byl věnován Halloweenu, halloweenskému vyučování, s dětmi jsme si pověděli něco o tomto svátku, dlabali dýně, tančili, soutěžili v maskách a zúčastnili se halloweenské diskotéky.

Ježíškova cesta

Ježíškova cesta

V úterý 26.9. se 0.A vypravila na školní výlet na Ježíškovu cestu, která se nachází v okolí Božího Daru. Formou jednotlivých zastavení představila Ježíška a jeho pomocníčky a vysvětlila dětem, jak to o těch Vánocích chodí. Cesta byla plná zábavy a úkolů pro malé i větší děti. Během 5,6 km dlouhého okruhu, si děti procvičily nabyté vědomosti a protáhli těla na prolézačkách.