logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Poslední dny ve školce

Poslední dny ve školce

V pátek 24.6. spaly předškolní děti v mateřské školce. Po příchodu jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl do Jáchymova. Procházkou lesem jsme se dostali k vodním mlýnkům a některé z nich jsme opravili, aby je voda opět roztáčela.

Zpátky jsme se vraceli po stezce. Abychom dlouhou cestu zvládli, museli jsme se řádně posilnit svačinou. Cestou se zpívalo, povídalo, tak nám cesta rychle utekla. Všichni jsme došli až do cíle-tedy zpět do školky. Po příchodu jsme zůstali na zahradě a opékali si buřty k večeři. Děti si na zahradě stihly i pohrát. Pak už jsme jen připravili spinkání, vyčistili zoubky a šlo se spát. Ráno jsme zabalili spacáky, věci, snědli si výbornou snídani – každý si dal, na co měl chuť. Moc děkujeme rodičům za skvělé dobroty.

Koncem posledního týdne jsme vyhodnotili domácí úkoly za celý rok. Sečetly se body a děti si za svou píli a snahu vybraly odměny. Děkujeme rodičům za trpělivost a spolupráci.

Ve středu 29.6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškolními dětmi. Vzhledem k nepříznivému počasí musela být akce přesunuta do tělocvičny na základní školu. Divadlo Letadlo nám zahrálo pohádku o cestování po celém světě, pak přijel král, který pasoval děti na školáky. Domů si děti odnesly stužky, knihy a pamětní listy na školku, zatancovaly si s rodiči, snědly přichystané dobroty, ovoce, nezapomnělo se ani na pitný režim a slavnostní přípitek.

Všem přejeme krásné prázdniny a moc děkujeme za  krásné dárky .

Školka v základní škole

Školka v základní škole

Děti ze Soviček a Žabiček navštívily první třídy v naší základní škole. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích a měly možnost shlédnout, jak probíhá vyučovací hodina. Paní učitelka dětem dovolila psát na školní tabuli, a tak se každý na ni podepsal.

Poslouchali jsme, jak již děti krásně čtou a předvedly nám i své psaní do písanek. Nakonec jsme i společně zpívali a děti si odnesly domů krásné obrázky. Podívali jsme se do školní jídelny a měli jsme možnost vidět školní kuchyňku a dílnu.

Děkujeme paním učitelkám za ukázkovou hodinu, která se nám velice líbila.

Návštěva u policie

Návštěva u policie

Děti z naší školky navštívily Městskou policii v Ostrově. Pracovaly s obrázky a poznávaly, zda jsou na nich situace správně či nikoliv. Upevnily si tak znalosti o bezpečnosti a správném chování. Měly také možnost si prohlédnout a vyzkoušet policejní taktickou vestu. Prostory s kamerovým systémem byly velice zajímavé, pozorovali jsme jednotlivé úseky ve městě. Děti si mohly také prohlédnout policejní auto a od paní policistky dostaly domů dárečky.

Návštěva Domova pokojného stáří

Návštěva Domova pokojného stáří

Děti ze Soviček a Žabiček ozdobily tašky jarní tématikou pro babičky k Mezinárodnímu dni žen.  Hotové jsme je  odnesli do domova pokojného stáří v Ostrově. Tašky obsahovaly dárky, které jim udělaly velikou radost.

Společně si pak všichni zazpívali známé písně s doprovodem klavíru, děti si pro babičky a dědečky připravily básničku. Nakonec jim namalovaly veselé obrázky, které ozdobily jejich pokoje.