logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Halloween ve školce

Halloween ve školce

Děti přišly v tento den do školky v nejrůznějších kostýmech. Prostory a třídy byly pro ně strašidelně vyzdobené, ozývala se také tajemná hudba. Před školkou byly vyřazené dýně, které nám rodiče věnovali.

Ve třídách se tancovalo, čarovalo a kostýmy všech byly představeny. Děti vyráběly nejrůznější strašidla, pavouky a plnily úkoly.

Byly pro ně také připraveny soutěže, za které získaly odměny. Lovily po slepu, skládaly puzzle, sbíraly pavouky, namotávaly strašidla atd. Na závěr se mlsalo na hostině ,děti donesly nejrůznější pamlsky, perníky a pečené slané dobroty.

Rodičům za přinesené pohoštění moc děkujeme.

Školka na festivalu

Školka na festivalu

V rámci filmového festivalu se děti ze školky vydaly za pohádkou na starou radnici. Soubor Hop-hop z lidové školy umění nám zahrál příběh Lucie a zázraky. Divadelní představení se odehrávalo z prostředí dětského domova, kdy Lucie čekala na svou maminku.

Děti ze soviček a žabiček také měly možnost shlédnout novou animovanou pohádku – Myši patří do nebe.

Příběh vyprávěl o myšce Šupito a lišákovi Bělobřichovi, kteří se stali přáteli a společně ve zvířecím nebi prožívali různá dobrodružství. Oba kamarádi se chtěli dostat zpět na zem a mohli si vybrat, v jaké podobě se chtějí vrátit. Bělobřich se tedy podruhé narodil jako myš a Šupito byla liškou.

Poslední dny ve školce

Poslední dny ve školce

V pátek 24.6. spaly předškolní děti v mateřské školce. Po příchodu jsme nasedli do autobusu, který nás odvezl do Jáchymova. Procházkou lesem jsme se dostali k vodním mlýnkům a některé z nich jsme opravili, aby je voda opět roztáčela.

Zpátky jsme se vraceli po stezce. Abychom dlouhou cestu zvládli, museli jsme se řádně posilnit svačinou. Cestou se zpívalo, povídalo, tak nám cesta rychle utekla. Všichni jsme došli až do cíle-tedy zpět do školky. Po příchodu jsme zůstali na zahradě a opékali si buřty k večeři. Děti si na zahradě stihly i pohrát. Pak už jsme jen připravili spinkání, vyčistili zoubky a šlo se spát. Ráno jsme zabalili spacáky, věci, snědli si výbornou snídani – každý si dal, na co měl chuť. Moc děkujeme rodičům za skvělé dobroty.

Koncem posledního týdne jsme vyhodnotili domácí úkoly za celý rok. Sečetly se body a děti si za svou píli a snahu vybraly odměny. Děkujeme rodičům za trpělivost a spolupráci.

Ve středu 29.6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškolními dětmi. Vzhledem k nepříznivému počasí musela být akce přesunuta do tělocvičny na základní školu. Divadlo Letadlo nám zahrálo pohádku o cestování po celém světě, pak přijel král, který pasoval děti na školáky. Domů si děti odnesly stužky, knihy a pamětní listy na školku, zatancovaly si s rodiči, snědly přichystané dobroty, ovoce, nezapomnělo se ani na pitný režim a slavnostní přípitek.

Všem přejeme krásné prázdniny a moc děkujeme za  krásné dárky .

Školka v základní škole

Školka v základní škole

Děti ze Soviček a Žabiček navštívily první třídy v naší základní škole. Vyzkoušely si, jak se sedí ve školních lavicích a měly možnost shlédnout, jak probíhá vyučovací hodina. Paní učitelka dětem dovolila psát na školní tabuli, a tak se každý na ni podepsal.

Poslouchali jsme, jak již děti krásně čtou a předvedly nám i své psaní do písanek. Nakonec jsme i společně zpívali a děti si odnesly domů krásné obrázky. Podívali jsme se do školní jídelny a měli jsme možnost vidět školní kuchyňku a dílnu.

Děkujeme paním učitelkám za ukázkovou hodinu, která se nám velice líbila.