logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Beseda o smyslech živočichů

Beseda o smyslech živočichů

V pondělí 4.12.2023 navštívil naší školu odborník pan Petr Kolomazník ze záchranné stanice Penthea.

Během přírodovědné přednášky se žáci z prvního stupně seznámili s využitím důležitých smyslů různých živočichů v přírodě. Za využití videí, obrázků, ale také živých tvorů, měli naši žáci možnost vžít se do situace zvířat při lovu a ochraně svého bezpečí. Byl nám představen ohrožený druh dravce, kterému hrozí vyhynutí. Živý sokol se stal velmi oblíbeným objektem této zajímavé a poučné přednášky.

Den dětí na 1. stupni

Den dětí na 1. stupni

V pátek 2.6.2023 se téměř celý první stupeň sešel na školním hřišti a poté v naší nové tělocvičně. Děti společně oslavily Den dětí. Organizaci her se vzali na starosti nejstarší žáci prvního stupně, naši šikovní páťáci.

Připravili si pro žáky většiny tříd 1. stupně den plný her. Na osmnácti stanovištích si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost, nápaditost řešení kvízů, sílu i postřeh. Soutěžilo se ve slalomu na koloběžkách, skákání v pytlích, florbalu, střelbě na plechovky, skákání panáka i přes švihadlo, apod..

Celý soutěžní den byl zakončen společně s páťáky diskotékou. O tom, že se akce povedla, svědčí usměvavé tváře a zaujetí pro hru všech dětí. Odměnou pro všechny byly sladkosti, které děti dostaly za splněný úkol.

Velké poděkování patří všem žákům pátých ročníků: 5.A, 5.B a jejich třídním učitelkám Andree Bärreiterové a Petře Kučerové za skvěle zorganizovaná stanoviště a pěkný přístup k mladším dětem. Všem moc děkujeme!

Už se těším na příští společnou akci.

0.A, 1.C, 2.C a 4.C

Stalo se tradicí, že děti z tříd 0.A, 1.C, 2.C a 4.C oslavují den dětí ve Sportparku u nemocnice.  Každý se zabavil po svém, ať už hraním fotbalu, blouděním v labyrintu, hraním na babu či plněním úkolů na chodníkové dráze. Samozřejmě nechybělo ani opékání buřtíků, rohlíků, chlebů a jiných pochutin. Všichni zúčastnění si sváteční dopoledne velmi užili.

Techmanie Plzeň

Techmanie Plzeň

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 odjely třídy 2. A a 3. A do Plzně na polytechnické vzdělávání v Techmanii. Objednaný program pro žáky druhých a třetích tříd byl zaměřen na poznávání lidského těla z pohledu techniky. Žáci si na různých přístrojích vyzkoušeli svůj sluch, sílu, postřeh a reakce. Mohli si prohlédnout, jak vypadají mozky živočichů na naší planetě Zemi v porovnání s mozkem lidským. Někteří žáci si též vyzkoušeli svoji obratnost ve skoku do dálky. Po ukončení tohoto vzdělávacího programu si děti dále prohlížely a zkoušely vystavené, interaktivní exponáty z oblasti fyziky, optických klamů, vodního světa, hlavolamů, zdravé výživy, záchranných integrovaných složek a dalších.

Výlet do Techmanie se oběma třídám vydařil, žáci se těší na další exkurzi do Plzně. Akce byla pro naše třídy velmi přínosná. Učit se na naší škole neznamená pouze sedět ve škole v lavici, učit se můžeme i zábavnou formou. Návštěvu v tomto zařízení doporučujeme nejen třídám v naší škole, ale též rodinám s malými i velkými dětmi. Každý si zde najde zábavu a zajímavosti. 

Den matek

Den matek

Mít maminku je dar. Všichni víme, že většina našich maminek, jsou nejúžasnější bytosti, které zvládají ve své rodině „všechno“ a my si jich za to velmi vážíme.

Maminka je naše srdíčko domova, dává nám bezpečí a jistotu. Je ovšem též kuchařka, pradlena, učitelka, kamarádka, poradkyně, soudkyně, taxikářka, osobní trenérka, zahradnice, uklízečka, vychovatelka, nákupčí, zásobovačka, malířka, organizátorka, … a to vše, v jedné osobě MAMINKY.

Bez našich maminek bychom nebyli šťastni a spokojeni.

Žáci naší školy vyráběli k příležitosti Dne matek různá přáníčka a výrobky. Třídy 2. A, 2. C, 3.A i další třídy využily možnost vyrobit pro své maminky v keramické dílně pro své milované maminky srdíčka.

Třída 2. A také nacvičila pro své maminky jako poděkování za jejich péči písničku od T. Kluse – Mariím.

Přejeme všem maminkám pevné zdraví, štěstí, pohodu a hodně lásky! Děkujeme, že Vás máme.

Čarodějnice

Čarodějnice

V pátek 28. 4. 2023 se v naší třídě sešli místo žáků čarodějové a čarodějnice. V rámci projektového vyučování se děti rozdělily do skupin, ve kterých plnily úkoly spojené s čarodějnickým dnem.

Největší úspěch měla soutěž chůze s čarodějnickou knihou na hlavě, vaření lektvarů nesmrtelnosti, rychlosti, lásky a moudrosti. Nejsložitější úkol, který naše čarodějnice a čaroděje hodně potrápil byla tajenka se jménem čarodějnice Rampepurdy.

Za právně vyřešené úkoly dostaly děti sladkosti, které nám darovaly maminky. Lízátka, bonbóny, netopýři z lineckého těsta či slané chipsy ochutnal každý žák. Maminkám za sladkosti moc děkujeme a těšíme se na další oslavu v naší škole, na Den dětí.