logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Svět zdraví a bezpečí

Svět zdraví a bezpečí

V úterý 1.11.2022 se třída 2.A vydala do Karlových Varů na poučnou výpravu do centra Světa zdraví a bezpečí. Žáci zjistili, že doma i na ulici jim může hrozit nebezpečí v podobě neznámých osob. Naučili se odpovídat cizím lidem na dotěrné otázky a hlavně, jaké informace mohou či nemohou těmto osobám sdělovat. 

Hry, které hrajeme ve škole a zkoušíme obohatit slovní zásobu se nám velmi vyplatily. Ujistili jsme se, že popsat člověka, kterého vidíme jen krátkou chvilku není žádná legrace. Žáci pracovali v malých skupinkách, pozorovali stopy bot a pneumatik, otisky prstů, vlákna z oděvu a jiné stopy, které zanechal na místě pachatel.  

Nakonec se dětem podařilo odhalit pomyslného zločince vloupání do malého domku. Žáci zjistili, že umět pozorovat osoby i své okolí je velmi důležité, stejně jako znát svoji přesnou adresu. 

Porcelánová školička

Porcelánová školička

V pátek 7.10.2022 navštívily třídy 2.A a 3.A největší porcelánku v našem kraji Thun Nová Role. Žáci si prošli celý provoz od výroby, přes pece, glazurování a zdobení všech možných výrobků této porcelánky. Navštívili také místnost s ukázkami porcelánových servisů, které se zde od počátku vzniku této fabriky vyráběly.
Velmi poučné bylo pro žáky nejen vyprávění o porcelánce, dozvěděli jsme se též něco o vzniku kaolínové hmoty a na závěr exkurze jsme měli možnost ozdobit si vlastní hrníček, talířek nebo misku podle vlastního výběru.
Doufáme, že se nám znovu naskytne možnost podívat se na výrobu karlovarského porcelánu v dalších letech a naše návštěva v Thunu nebyla poslední. Na fotografiích se můžete podívat, jak se nám zdobení našich výrobků vydařilo.

Škola trochu jinak

Škola trochu jinak

Škola sice již začala, ovšem slunečné počasí stále láká děti ven. Začátek školního roku je velmi náročný nejenom pro děti, ale také pro paní učitelky. A právě krásného počasí v měsíci září využily třídy 2. A a 2. B k pobytu v areálu odpočinku a sportu na kopci.

Dětské hry na průlezkách, sportování na posilovacích strojích a kresba na chodník byly skvělými činnostmi k navázání vzájemných přátelských vztahů mezi oběma třídami. Také společná běžecká hra „Na třetího“ pomohla dětem k vzájemné komunikaci a spojila všechny děti v jeden tým. Při hře jsme se  hodně zasmáli.

Vycházka se vydařila, žáčci obou tříd k sobě našli cestu přátelství. Na přiložených fotografiích najdete především spokojené děti i společné foto jednotlivých tříd. Těšíme se na další společné akce.

Školanda 1.A, 2.A a 4.B

Školanda 1.A, 2.A a 4.B

Žáci naší školy ze tříd 1.A, 2.A, 4.B se vypravili se svými třídními učitelkami a paními vychovatelkami na chatu Pernink v Perninku.

Od pondělí do pátku jsme si užili spoustu legrace na hřišti, v lese, na vycházkách po okolí. Starší žáci pomáhali těm mladším, za což jim paní učitelky předaly Řád velkých pomocníků. V průběhu pobytu v malebném městečku Pernink měly děti možnost seznámit se s přírodními zajímavostmi v okolí, navštívily Blatenský vrch, Abertamské rašeliniště, obec Abertamy, Horní Blatnou.

Každá třída měla připravenou hru, která je provázela celým pobytem školy v přírodě. Prvňáčci si užívali dny se Šmoulíky, druháčci řesili záhadu ztracených dračích vajec a čtvrťáčkové získávali indicie, které je zavedly do světa čarodějnic a čarodějů.

Během pobytu měly všechny třídy možnost využívat pěkně zařízenou zahradu, vybavenou sportovním náčiním. Všichni si pochvalovali kuchyni, která byla „jako od maminky“.

Ze školy v přírodě se žáčkům nechtělo domů, odvezli si spoustu nových zážitků a zkušeností. V době pobytu na chatě Pernink si budovali vzájemné vztahy ve třídě, učili se kamarádství, naučili se naslouchat druhým. Starší žáčci prohlubovali dovednosti v komunikaci nejen mezi sebou, ale i s mladšími kamarády. Ani škola a školní vzdělávání nezůstalo pozadu. Učivo jsme prohlubovali a procvičovali, četli jsme každý den. Škola jako taková se u dětí neshledala s tak velkým úspěchem jako opékání vuřtů nebo čtení pohádky na dobrou noc, ale školní povinnosti jsou na prvním místě.

Po době kovidové se nám konečně podařilo uskutečnit pobyt, při kterém se děti učily samostatnosti bez přítomnosti rodičů a mnohé z nich tento pobyt v přírodě zotavil.

Už teď se všichni těšíme na další školandu!