logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Olympiáda MŠ

Olympiáda MŠ

V pondělí 20. 5. 2024 se naši vybraní předškoláci zúčastnili Olympiády mateřských škol pořádané MDDM. Soutěžilo se v pěti disciplínách na hřištích domu dětí a na závěr se běžela štafeta v Zámeckém parku. Ve velké konkurenci všech pěti mateřských škol z Ostrova a za obrovské podpory soutěživých paní učitelek, vybojovali naši sportovci krásné 1. místo.

Aby to ostatním dětem ze třídy Žabiček a Soviček nebylo líto, byly pro ně připraveny závody družstev na hřišti u zimního stadionu.

Školka na exkurzi

Školka na exkurzi

V úterý 19.3. vyrazily obě předškolní třídy na exkurzi do kravína v Pšově. Tam nás pozval dědeček jednoho z našich předškoláků.

Děti si prohlédly telátka, ta která se nebála si také pohladily. Podívali jsme se ke kruhové dojírně i na cisternu plnou mléka. Velké krávy jsme si mohli prohlédnout z blízka a děti je zkoušely také nakrmit. Výlet se všem moc líbil a těšíme se na další.

Žabičky v 1. ZŠ

Žabičky v 1. ZŠ

V pondělí 8.1. navštívila předškolní třída Žabiček Základní školu Ostrov, Masarykova v rámci projektu, který se zabýval vlastnostmi kapalných látek. Ve dvou zmodernizovaných laboratorních učebnách si děti vyzkoušely přelévání vody do nádob různých tvarů, pokus s potápěčem v láhvi, chromatografii nebo také pokus s látkami kyselými a zásaditými, kdy byla indikátorem šťáva z červeného zelí. Se vším jim pomáhaly žákyně 9. tříd vždy pod vedením paní učitelky ZŠ.
Děkujeme za pozvání a v dubnu se na další pokusy už těší třída Soviček.

Poprvé na bruslení

Poprvé na bruslení

Na začátku října, jako každý rok, začala předškolákům na zimním stadionu školička bruslení pod vedením trenérky Máji Moisesové z HC Čerti Ostrov. Děti se zábavnou formou seznamují s bruslením, učí se padat i správně z ledu zvedat. Jsme rády, že je bruslení baví a těší se na každou další lekci.

Rozloučení s předškoláky

Rozloučení s předškoláky

Ve středu 28. 6. 2023 jsme se loučili s našimi předškoláky, kteří odcházejí do základní školy. Slavnostním odpolednem nás provedlo divadlo „Letadlo“ se svou dobrodružnou výpravou „Cesta kolem světa“.

Pak děti zazpívaly písničku „Prázdniny“ a pan král je pasoval na školáky. Každý od svých paní učitelek dostal šerpu, pamětní list a knihu jako památku na školková léta. Všichni jsme si připili dětským sektem a poté už pravou nohou pasovaní školáci vykročili do nové etapy jejich života.

Po skončení programu si děti mohly zatančit na oblíbené písničky, pochutnat si na ovoci a dobrotách, které jim připravily paní kuchařky nebo si zadovádět na skákacím hradu.

Děkujeme rodičům za dárečky a dětem přejeme krásné prázdniny a hodně úspěchů ve škole!