logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Družinový karneval

Družinový karneval

Ani jsme se všichni nenadáli a je tu druhá půlka školního roku a s ní hned na začátku radosti masopustniho veselí. Ve školní družine se peklo masopustni pečivo, vyráběly se masky, soutĕžilo se, hrály se hry a vůbec vsichni se připravovali na vyvrcholení tohoto období a tím byl maškarni karneval. Letos se organizace ujal herec, zpěvák a moderátor pan Šimon Pečenka, který nás všechny vzal na „Cestu kolem sveta“. Byla to cesta plná písniček, soutěží, tance a pořádné legrace.
Se svým pomocníkem nám zprijemnili páteční odpoledne a už se těšíme na další spolupráci.

Družinová Superstar

Družinová Superstar

Na konci měsíce ledna se konal v naší školní družině již 19.ročník pěvecké soutěže SUPERSTAR. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií a především v první kategorii byla opravdu velká konkurence. Slyšeli jsme písničky dětské, lidové i pohádkové a porota měla s hodnocením plné ruce práce.

Družina v knihovně

Družina v knihovně

V tomto týdnu navštívilo 2. a 4. oddělení školní družiny městskou knihovnu. Protože to bylo v tomto školním roce poprvé, paní knihovnice nás nejdříve seznámily s provozem a zorientovaly nás v práci s knihou. Potom na děti čekala práce ve skupinách. Zadaný úkol byl splněn a poté už se mohly děti porozhlédnout a se zájmem se začíst…

Orientační běh

Orientační běh

Na kopci za Vejškovkou se na úplném začátku měsíce června konala soutěž družin v orientačním běhu. Po rozdělení závodníků do skupin se vydaly děti s bodovací kartičkou na cestu plnou úkolů. Čekala na ně poznávačka planých rostlin, hod míčkem, chytání rybek, kimovka, skládání puzzlí I přemisťování různých míčků na lžíci I tenisové raketě.

I počasí nám přálo, a tak jsme mohli na konci říci, že vše se vydařilo a všem závodníkům pogratulovat.

Soutěž koloběžek

Soutěž koloběžek

V měsíci květnu nás čekala pravidelná soutěž v jízdě na koloběžkách. Naše disciplíny byly úplně jiné než v jedné známé pohádce, ale také nás čekala “polojízda – poloklus” mezi kužely, dále hod míčkem na cíl, hlavy si závodníci zamotali při kroužení kolem mety a trochu obav zažili při jízdě přes pohyblivou překážku.

 Všichni jízdu bravurně zvládli a proto se mohli těšit na odměny v podobě sladkostí a diplomů.