logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Knihovna nás baví

Knihovna nás baví

Začátek měsíce října si 2., 3., 4. a 7. oddělení družiny zpestřilo návštěvou knihovny. Při skupinové hře Jméno, město… si děti procvičily slovní zásobu a vědomosti např. z prvouky a vlastivědy a díky jinému pojetí děti hra moc bavila. Zároveň bylo dobré, že se mohli zapojit úplně všichni. Potom následovalo samostatné studium dle zájmu dětí.

Jsme rády, že díky naší návštěvě získala knihovna další nové čtenáře.

Soutěž vlaštovek

Soutěž vlaštovek

Žáci v naší školní družině mají soutěživého ducha a tak jsme se jednoho nevlídného odpoledne vydali do tělocvičny, kde nás čekala soutěž v hodu vlastnoručně vyrobenou vlaštovkou. Všem se disciplíny dálkový let, let s mezipřistáním a let na cíl moc povedly. Mimořádně jsme letos vyhodnotily také nejkrásnější vlaštovku.

Miniživot kolem školy

Miniživot kolem školy

Jak moc živo je v trávě nedaleko naší školy?

To jsme se pokusili zjistit ve středu 15.6. s dětmi ze školní družiny s pomocí lektorky ekologické výchovy paní Kateřiny Dvořákové na kopci za Vejškovkou. Vyzkoušeli jsme si lov hmyzu smýkací sítí, naučili jsme se pracovat s lupou a některé druhy hmyzu se nám podařilo i určit… Našli jsme různé druhy pavouků, ploštic, dokonce i včely, dále housenky, píďalky a jiné. Děti si také zahrály zajímavou sluchovou hru a mohly si z hlíny nějaký hmyz vymodelovat

Určitě se ze všech dětí, které s námi na akci byly, entomologové nestanou, ale věříme, že zájem o přírodu přetrvá.

Orientační běh

Orientační běh

Naše školní družina pořádala tento běh na kopci za Vejškovkou v rámci oslav Dne dětí. Na běžce čekalo šest stanovišť se sportovními i znalostními úkoly. Celou trasu měli hlídky proběhnout podle fáborek v co nejkratším čase. 

Na konci závodu na děti čekala odměna a při vyhlášení výsledků i medaile.

Koloběžkové závody

Koloběžkové závody

Při tradičním květnové koloběžkovém závodu měly děti za úkol projet bez chyby mezi dvěma čarami, vyzkoušely si přejezd přes houpačku, slalom mezi kužely i hod míčkem do koše.

Zdárnému vývoji soutěže napomohlo krásné počasí a tak jsme se mohli na konci radovat s těmi, kterým se soutěž povedla nejlépe.