logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Školská rada

Výroční zpráva 2020/21

Školská rada schválila výroční zprávu o činnosti školy ve školním roce 2020/2021, která byla vytvořena …

Náplň práce školské rady

Zřizení a fungování školské rady se věnují §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  § 167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada...