logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Čistý svět

V tomto tématu se děti seznamovaly s tím, jak správně pečovat o naši planetu.  Již správně vědí, že odpadky je nutné třídit a recyklací vznikají zase nové produkty. Poctivě jsme třídili celý týden, všímali si nepořádku v okolí a také jsme měli možnost pozorovat popeláře při práci. Z odpadového materiálu děti vytvářely krásné výrobky a vyzkoušely si i výrobu papíru.

Připomněli jsme si koloběh vody a proč je důležité s vodou šetřit. Své znalosti o vodě si děti ověřily akcí „Den vody“ (pořádané MDDM Ostrov, u Boreckých rybníků). Zde si namáhaly své hlavičky, zodpovídaly otázky a plnily úkoly. Některé třídy navštívily čističku odpadních vod a sběrný dvůr. Předškoláci také vyzkoušeli svou zručnost při konstruktivní činnosti projektu „Malá technická univerzita – zpracovatel odpadu“.

autor příspěvku: Graulíková Iveta
vydáno: 4. 4. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Město a doprava

Město a doprava

Děti z naší školky si při vycházkách připomněly důležité budovy ve městě, dopravní značky, pracovaly s mapou ….

Ekocentrum Ostrov

Ekocentrum Ostrov

Všechny třídy z naší školky navštívily ekocentrum, kde viděly různé druhy zvířat …