logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Informace pro rodiče nových dětí ve školce

1. rozdělení dětí do tříd

Ve školním roce 2023/24 budou ve školce čtyři třídy (Myšky, Opičky, Sovičky a Žabičky). Při rozdělení dětí do tříd jsme zohlednili především jejich věk. Seznamy jsou k dispozici ZDE.

2. školní řád mateřské školy, vnitřní řád školní jídelny a směrnice úplata za předškolní vzdělávání

Jedná se o důležité dokumenty, se kterým je vhodné se seznámit. Obsahuje mimo jiného práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, informace o fungování školky, informace placení školného a stravného apod. Stáhnout si je můžete z internetových stránek školy po kliknutí ZDE.

3. schůzka s rodiči

V úterý 29.5. se bude konat od 15:30 hod. v budově naší základní školy schůzka zákonných zástupců dětí, které do školy nastoupí od září. Účast je nutná, protože se zde dozvíte mnoho důležitých informaci. Na setkání s učitelkami přijďte prosím bez dětí.

4. internetové stránky systému Bakaláři  matrika.zsamsostrov.cz

Tyto internetových stránkách jsou hlavním komunikačním prostředkem mezi školou a rodiči dětí. Návod, jak získat přihlašovací údaje, najdete ZDE. Informace ze systému Bakaláři najdete také v mobilní aplikaci Bakaláři online, kterou najdete pro tablety a mobilní telefon v Google Play či iStore.

5. kontrola a doplnění osobních dat dětí a zákonných zástupců

Do školního systému Bakaláři jsme nakopírovali osobní údaje zadané na internet po zápise. Zkontrolovat je můžete na webu Bakalářů, případně opravit. Návod najdete TADY.

Pokud u dítěte chybí jméno další dospělé osoby (druhého zákonného zástupce, prarodiče apod.), informujte vedení školy. Na webu doplnit nejde.

6. třídní fond a další platby rodičů

V průběhu školního roku se děti zúčastní ve školce mnoha akcí a aktivit, které financují rodiče. Aby se peníze nevybíraly opakovaně po malých částkách, má každé dítě větší obnos v tzv. třídním fondu, ze kterého se peníze postupně čerpají (každý čerpá pouze své peníze). Informace o vašich platbách (včetně plateb za školku) a zaevidovaných výdajích najdete na webu platby.zsamsostrov.cz. Informace se dostupné pouze po přihlášení pomocí stejných přihlašovacích údajů jako na web Bakalářů (viz informace výše).

Do konce července je potřeba poslat částku 1200 Kčpokyny k placení najdete v horním menu platebního systému.

7. ochrana osobních dat dětí a jejich zákonných zástupců

Většinu údajů, které ve škole evidujeme, shromažďujeme ze zákonných důvodů. Jsou ale data, ke kterým potřebujeme Vás souhlas. Na webu matrika.zsamsostrov.cz prosím do konce července vyznačte v části věnované GDPR souhlas či nesouhlas se zpracování dat – návod najdete na webu školy po kliknutí TADY. Rodiče dětí, které už do školky chodí a mají GDPR souhlasy zadané, nemusí nic dělat.

8. platby za mateřskou školu

Za všechny děti platí jejich zákonní zástupci zálohu na stravné, za děti, kterým bude během školního roku maximálně 5 let, platí školné (za předškoláky a děti s okladem školní docházky se školné neplatí).

Oba poplatky se platí jednou částkou měsíc předem, tzn. v srpnu na září, v září na říjen atd. Výše částky se liší, proto není vhodné platit trvalým příkazem. Nejjednodušší je platba inkasem.

Informace o výši platby je k dispozici na webu platby.zsamsostrov.cz na začátku měsíce (na aktualizaci jsou rodiče upozorněni mailem).

9. přístupový systém

Během dne je vstup do budovy mateřské školy omezen, aby nebyl provoz školky nevhodně narušován. Aby se doprovod dětí dostal do školky v době, kdy je to povoleno, je možno použít elektronickou klíčenku (čip). Pokud někdo čip nemá, případně přivádí dítě do školky později např. od lékaře, má k dispozici domovní telefon.

Počet přístupových čipů na rodinu není omezen. Předem je potřeba zaplatit vratnou zálohu 100 Kč za jeden. Abyste je dostali na začátku školního roku, peníze pošlete na účet školy do konce července. Informace k platbě najdete na webu školy v platebním systému.

10. kdo může dítě vyzvedávat z mateřské školy

Bezpečnost dětí hraje v naší škole velmi důležitou roli. Vzhledem k tomu, že vás paní učitelky neznají a dlouho nebudou znát všechny babičky, tetičky a kamarády, kteří mohou děti ze školky vyzvedávat, musí mít možnost ověřit si totožnost vyzvedávajících osob.

V platebním systému na webu školy v části věnované mateřské škole najdete toto tlačítko s textem kdo může dítě vyzvedávat z mateřské školy. Klikněte na ně a vyplňte všechny osoby (včetně sebe), které mohou dítě vyzvednout. Pokud nebude osoba na webu uvedena, případně nepředloží doklad totožnosti, bude-li k tomu vyzvána, nemusí být dítě ze školy vydáno. Návod, jak postupovat, najdete ZDE.

11. povinná školní docházka

Děti, kterým bude do začátku září 5 a více let, mají docháku do mateřské školy povinnou, podobně jako se povinně chodí o základní školy. Dítě musí být ve školce minimálně od 8 do 12 hodin.

12. školní jídelna

Ve školce děti dostávají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Ceny najdete ve vnitřním řádu školní jídelny (děti, kterým je během školního roku 7 let, mají cenu jídla vyšší). Na internetových stránkách najdete jídelníček včetně alergenů. Pokud má dítě alergii na některou potravinu, upozorněte na to paní učitelku. Přehled odebrané stravy najdete v platebním systému včetně ceny.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 13. 5. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Kontrola osobních dat evidovaných ve škole

Pokud se změní osobní údaje dítěte, žáka či jeho zákonných zástupců, je potřeba změnu nahlásit škole (jedná se nejen o změnu bydliště, ale především telefonních čísel). Nové údaje není nutné někomu posílat, ale rodiče je mohou k dítěti zaevidovat sami.

Jídelní lístek

Jídelní lístek

Jídelní lístek na následující dny pro školní restauraci Primirest a školní jídelnu v mateřské škole najdete na webu školy v sekcích věnovaných jídelnám.