logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Kariérové poradenství

Kariérové poradenství, jehož cílem je volba vhodné střední školy či učiliště, na kterou žák přestoupí po získání základního vzdělání, se v naší škole realizuje v několika úrovních. Vše začíná v mateřské škole a pokračuje na 1. stupni základní školy, kde se děti seznamují s jednotlivými druhy povolání, a končí v 9. ročníku, kde se vyučuje samostatný předmět Výchova k volbě povolání. Tato dlouhá cesta je spojena se sebepoznáváním žáků a objevováním individuálních možností a priorit.

Oblast kariérové poradenství má ve škole na starost výchovný a kariérový poradce, který úzce komunikuje nejen se žáky, ale také s jejich zákonnými zástupci. V listopadu se každoročně koná schůzka rodičů vycházejících žáků se zástupci středních škol a učilišť z našeho kraje.

Žáci se zapojují do aktivit středních škol, které se snaží zpopularizovat vyučované obory, každoročně se jezdí na exkurze do podniků, případně je umožněna návštěva jejich představitelů ve škole. Škola úzce spolupracuje s Úřadem práce, s Hospodářskou komorou ČR aj.

Konzultační hodiny výchovného poradce: středa 15 – 16 hod. (po předchozí domluvě).

Mgr. Radek Pícha

Mgr. Radek Pícha

výchovný a kariérový poradce

Deváťáci na průmyslovce

Deváťáci na průmyslovce

Již řadu let organizuje SPŠ Ostrov oblíbenou akci Technika je zábava, kterou se snaží oslovit zájemce o studium technických oborů. Poslední říjnový den …

Exkurze do TRUCK Union

Exkurze do TRUCK Union

Žáci posledního ročníku budou za několik měsíců odevzdávat přihlášky na střední školy. Při výběru vhodného oboru mohou pomoci exkurze do podniků v našem kraji, které financuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje …

Exkurze do HF–Czechforge

Exkurze do HF–Czechforge

Žáci 9. ročníku navštívili další firmu v našem kraji, což jim může pomoci při volbě střední školy …

Dopravní podnik

Dopravní podnik

Žáci 9. ročníku navštívili Dopravní podnik v Karlových Varech …

Projekt pro podporu polytechnického vzdělávání

Projekt pro podporu polytechnického vzdělávání

Naše škola (základní i mateřská) se stala od září partnerem Střední odborné školy stavební Karlovy Vary při realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“.

Exkurze do TRUCK Union

Exkurze do TRUCK Union

Žáci posledního ročníku budou za několik měsíců odevzdávat přihlášky na střední školy. Při výběru vhodného oboru mohou pomoci exkurze do podniků v našem kraji, které financuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje …

pokračovat ve čtení