logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Primární prevence

Prevence sociálně rizikových jevů ve škole je realizována prostřednictvím minimálního programu prevence, který vychází z prvků Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2019-2027.

Školní metodik prevence úzce spolupracuje s výchovnými poradci, vedením školy, třídními učiteli a ostatními učiteli při řešení výchovných problémů žáků. Vedení školy podporuje preventivní aktivity, má zájem na dalším vzdělávání pedagogů. Při řešení obtížnějších situací spolupracujeme s PPP v Karlových Varech.

Prevenci rizikového chování se učitelé věnují v rámci výuky zvlášť v hodinách prvouky, dramatické výchovy, chemie, občanské a rodinné výchovy, přírodopisu, výchovy ke zdraví a tělesné výchovy.

Mgr. Kateřina Rücková

Mgr. Kateřina Rücková

školní metodik primární prevence

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou: Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání Lenka Zachardová – školní psycholog Kateřina...

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou: Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání Lenka Zachardová – školní psycholog Kateřina...

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou: Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání Lenka Zachardová – školní psycholog Kateřina Rücková – školní metodik prevence Bližší informace najdete ve směrnici ředitele...

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou: Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání Lenka Zachardová – školní psycholog Kateřina Rücková – školní metodik prevence Bližší informace najdete ve směrnici ředitele...