logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Prodloužení funkčního období školské rady

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako příslušný správní orgán podle ustanovení § 184a odst. 4 písm. a) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), určuje:

Funkční období členů školské rady zřízené při základní, střední nebo vyšší odborné škole podle § 167 školského zákona, které skončí v době ode dne účinnosti tohoto opatření do 3 měsíců ode dne skončení nouzového stavu, se prodlužuje tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu.

Odůvodnění
Ministerstvo prodlužuje tímto opatřením obecné povahy v souladu s § 184a odst. 4 písm. a) školského zákona funkční období členů školských rad. V návaznosti na vývoj epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené koronavirem s označením SARS-CoV-2 je ode dne 22. října 2020 od 6:00 hod. na základě usnesení vlády České republiky ze dne 21. října 2020 č. 1078 o přijetí krizového opatření zakázán volný pohyb osob na území celé České republiky. Nouzový stav byl vyhlášen usnesením vlády ze dne 30. září 2020 č. 957, a to od 5. října 2020 na dobu 30 dnů. Nelze však za stávající situace předjímat, zda nebude trvání nouzového stavu prodlouženo.

Je zřejmé, že omezení pohybu osob v zásadě znemožnilo uskutečňování voleb členů školských rad. Není zaručeno, že školy a potenciální voliči do školských rad jsou vybaveni technikou, která by umožnila pořádání voleb komunikačními prostředky na dálku, a že pravidla, která mají nastavena ve volebních řádech, takovou volbu umožňují. I tam, kde volební řád předjímá elektronickou volbu, není zaručeno za současných podmínek, kdy není povolena osobní přítomnost žáků ve většině škol a školských zařízení a ode dne 22. 10. vstupují v účinnost striktní omezení pohybu osob a svobody sdružování, že volby proběhnou řádně, jelikož kromě samotné volby je důležité také představení kandidátů a diskuze o nich. 

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 4. 11. 2020

Mohlo by vás zajímat …

Volby do školské rady

Volby do školské rady

V červnu 2024 končí tříleté funkční období školské rady (pozor – nejedná se o sdružení rodičů), a proto se konají volby….

Náplň práce školské rady

Zřizení a fungování školské rady se věnují §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  § 167 (1) Při základních,...