logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Projekt pro podporu polytechnického vzdělávání

Naše škola (základní i mateřská) se stala od září partnerem Střední odborné školy stavební Karlovy Vary při realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“. Pro děti a žáky je připraveno několik aktivity zaměřených na polytechnické vzdělávání.

Motivační beseda s žáky ZŠ, MŠ

V rámci aktivity bude navázána spolupráce s pedagogy a s žáky ZŠ a dětmi MŠ. Při besedách budou podány informace o technických a řemeslných oborech a uplatnění absolventů na trhu práce s cílem zvýšit zájem žáků o tyto obory. Na této besedě budou pedagogové, žáci a děti informováni o plánovaných aktivitách školy v projektu.

Technicko-řemeslné dny pro žáky ZŠ

Prostřednictvím této aktivity dojde k zapojení žáků ZŠ do praktických pracovních činností na odborných pracovištích ve střední škole. Praktické činnosti budou prováděny ve třech oblastech:

  1. obor zedník,
  2. obor truhlář,
  3. obory instalatér, elektrikář a strojní mechanik.

V jednom dni aktivity se realizují 3 řemeslné dny, kdy se pod vedením 3 lektorů ve 3 skupinách po max. 10 žácích ZŠ za 6 hodin trvání aktivity prezentují 3 řemeslné obory.

Žáci získají přehled o práci, výrobcích a potřebnosti jednotlivých řemesel ve stavebnictví. Vyzkouší si práci s ručním nářadím i u strojů a se zařízením a s materiály, které se v jednotlivých profesích používají. Pedagogové ZŠ, kteří se aktivity zúčastní, získají poznatky k realizaci vlastních hodin tak, aby u žáků rozvíjeli dovednosti v polytechnice.

Řemeslné dny pro děti MŠ

Prostřednictvím této aktivity dojde k zapojení dětí z MŠ do praktických pracovních činností na odborných pracovištích ve střední škole. Praktické činnosti budou orientovány na technické dovednosti dětí v oblasti stavebnictví. Společně budou rozvíjeny elementární dovednosti a činnosti se stavebnicemi a budou vyrobeny jednoduché výrobky z vhodných materiálů, které dětem přiblíží jejich využití. Všechny činnosti budou prováděny s důrazem na hravost a kreativitu. Pedagogové mohou získané dovednosti využít v další výuce.

Výuka žáků ZŠ v odborných předmětech v oblasti stavebnictví

V průběhu trvání projektu, vždy během školního roku, bude realizována výuka v prostorách SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o., pod vedením učitelů a žáků SOŠ stavební Karlovy Vary, p. o. odborných předmětů učebních oborů Zedník, Truhlář, Elektrikář, Instalatér a Strojní mechanik, jakož i maturitního oboru Stavebnictví. V rámci aktivity si budou moci žáci vyzkoušet, jakým způsobem je vedena výuka na Střední odborné škole stavební Karlovy Vary, p. o., při využívání nejmodernějších způsobů vzdělávání s využitím ICT prostředků – tablety, notebooky (CAD systémy), Moodle aj.

Na přípravě obsahu aktivity se budou podílet metodici školy společně s žáky SŠ, kteří by měli být pro žáky ZŠ vzory.

Tato aktivita bude úzce napojena na řemeslné dny pro ZŠ s tím, že dál výrazně upoutá svou aktuálností, tj. využitím mnoha prostředků ICT ke vzdělávání.

Exkurze do Centra stavitelského dědictví Plasy

Exkurze žáků do Centra stavitelského dědictví, které otevřelo a pořádá Národní technické muzeum v nově renovovaném památkově hodnotném prostoru hospodářského zázemí kláštera v Plasích. Tato aktivita je plánována v rámci Řemeslného dne pro žáky ZŠ. Cílem je žáky seznámit s depozitářem s referenční sbírkou stavebních prvků a navazující expozicí, „stavebně řemeslná huť“ praktikující tradiční stavební řemesla, zážitkové dílny zaměřené na historické stavitelství atd.

Tuto aktivitu budou sdílet také žáci SŠ. Jednak v rámci zvýšení motivace ke studiu technických oborů u žáků ZŠ, neboť pro ně budou vzory a zároveň získají, nebo si rozšíří své znalosti ve stavebních řemeslech i stavebnictví obecně. 

  

Exkurze do firmy v regionu

Exkurze do odborných firem v regionu, kde budou představeny konkrétní činnosti firmy působící v oblasti stavebnictví.

V rámci aktivity bude zajištěna doprava a stravování. Tato aktivita je plánována v rámci Řemeslného dne pro žáky ZŠ. Cílem je žáky seznámit s konkrétními příklady řemesel v regionu a tím zvýšit jejich zájem o technické obory.

Tuto aktivitu budou sdílet také žáci SŠ. Jednak v rámci zvýšení motivace ke studiu technických oborů u žáků ZŠ, neboť pro ně budou vzory a zároveň získají, nebo si rozšíří své znalosti v daném oboru.   

Motivační a hodnotící beseda s žáky před ukončením projektu

V rámci aktivity bude vyhodnocena spolupráce s pedagogy a s žáky ZŠ a dětmi z MŠ. Při besedách bude provedena výměna informací, poznatků a zkušeností z výuky mezi ZŠ, MŠ. Dalším cílem této besedy je domluvit další spolupráci při navazujících projektech.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 29. 9. 2020

Mohlo by vás zajímat …

Deváťáci na průmyslovce

Deváťáci na průmyslovce

Již řadu let organizuje SPŠ Ostrov oblíbenou akci Technika je zábava, kterou se snaží oslovit zájemce o studium technických oborů. Poslední říjnový den …

Exkurze do TRUCK Union

Exkurze do TRUCK Union

Žáci posledního ročníku budou za několik měsíců odevzdávat přihlášky na střední školy. Při výběru vhodného oboru mohou pomoci exkurze do podniků v našem kraji, které financuje Krajská hospodářská komora Karlovarského kraje …