Od začátku školního roku 2022/2023 se zdražují obědy ve školní restauraci Scolarest.