logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Školská rada

Školská rada byla zřízena usnesením Rady města Ostrov 1.4.2004 podle §167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a bylo stanoveno, že má školská rada 6 členů (dva za zákonné zástupce žáků, dva za zřizovatele a dva za pedagogické pracovníky školy). 

Členové školské rady

Mgr. Václav Hruška
Mgr. Václav Hruška

předseda rady

zvolen za pedagogy školy

Mgr. Petra Kučerová
Mgr. Petra Kučerová

zvolena za pedagogy školy

Mgr. Lucie Šnajdrová
Mgr. Lucie Šnajdrová

zvolena za rodiče žáků školy

Lenka Vanda Šípková
Lenka Vanda Šípková

zvolena za rodiče žáků školy

Bc. Romana Svobodová
Bc. Romana Svobodová

zvolena za zřizovatele školy

MVDr. Lenka Müllerová
MVDr. Lenka Müllerová

zvolena za zřizovatele školy

Termín následujících voleb:
Aktuální složení školské rady bylo Radou města Ostrov potvrzeno po předchozích volbách 28.6.2021. Funkční období členů rady je 3 roky, následující volby se konají v květnu 2024. Volební řád je k dispozici po kliknutí ZDE.

Volby do školské rady

Volby do školské rady

V červnu 2024 končí tříleté funkční období školské rady (pozor – nejedná se o sdružení rodičů), a proto se konají volby….

Náplň práce školské rady

Zřizení a fungování školské rady se věnují §167 a §168 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).  § 167 (1) Při základních, středních a vyšších odborných školách se zřizuje školská rada. Školská rada...

Volby do školské rady

Volby do školské rady

V červnu 2024 končí tříleté funkční období školské rady (pozor – nejedná se o sdružení rodičů), a proto se konají volby….