logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Techmanie Plzeň

Ve čtvrtek 18. 5. 2023 odjely třídy 2. A a 3. A do Plzně na polytechnické vzdělávání v Techmanii. Objednaný program pro žáky druhých a třetích tříd byl zaměřen na poznávání lidského těla z pohledu techniky. Žáci si na různých přístrojích vyzkoušeli svůj sluch, sílu, postřeh a reakce. Mohli si prohlédnout, jak vypadají mozky živočichů na naší planetě Zemi v porovnání s mozkem lidským. Někteří žáci si též vyzkoušeli svoji obratnost ve skoku do dálky. Po ukončení tohoto vzdělávacího programu si děti dále prohlížely a zkoušely vystavené, interaktivní exponáty z oblasti fyziky, optických klamů, vodního světa, hlavolamů, zdravé výživy, záchranných integrovaných složek a dalších.

Výlet do Techmanie se oběma třídám vydařil, žáci se těší na další exkurzi do Plzně. Akce byla pro naše třídy velmi přínosná. Učit se na naší škole neznamená pouze sedět ve škole v lavici, učit se můžeme i zábavnou formou. Návštěvu v tomto zařízení doporučujeme nejen třídám v naší škole, ale též rodinám s malými i velkými dětmi. Každý si zde najde zábavu a zajímavosti. 

autor příspěvku: Mgr. Klauková Dana
vydáno: 25. 5. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Den dětí na 1. stupni

Den dětí na 1. stupni

Oslava Dne dětí byla plná her a soutěží. Některé třídy vyrazily za město, další soutěžily na hřišti …

Den matek

Den matek

Svátek maminek si připomněly mnohé třídy 1. stupně a děti pro ně vyrobily dárečky v keramické dílně. Třída 2.A nacvičila …

Čarodějnice

Čarodějnice

V pátek se sešli ve 2.A místo žáků čarodějové a čarodějnice. V rámci projektového vyučování se děti rozdělily do skupin, ve kterých plnily úkoly spojené s čarodějnickým dnem. Největší úspěch měla soutěž …