logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Volitelné předměty pro školní rok 2020/21

V průběhu dubna měli možnost zákonní zástupci žáků z 5., 6. a 7. tříd zvolit předměty na další školní rok. Volba se týkala všech páťáků a části šesťáků (ti si vybírali předměty pouze tehdy, když si loni nezvolili druhý cizí jazyk, který mají až do 9. ročníku). Budoucí osmáci, kteří neměli od 6. třídy dva cizí jazyky, si museli k anglickému jazyku vybrat druhý cizí jazyk.


I přesto, že byly ankety k dispozici více než 3 týdny a rodiče žáků byli na ně opakovaně upozorněni, předměty některým dětem nevybrali. Tito žáci tak museli být zařazeni do skupin, kde bylo volné místo.

Některým žákům budoucích šestých tříd byl zvolen cizí jazyk, který budou mít až do 9. ročníku 3 hodiny týdně. Ostatní najdou své jméno pod názvem tří předmětů, které budou mít v rozvrhu jednu hodinu týdně. Složení skupin se lehce změní, protože se ještě neví, kdo odejde na víceleté gymnázium.

Většina současných žáků 7. ročníku měla zájem o německý jazyk, proto budou otevřeny dvě skupiny němčinářů.

Rozdělení žáků si můžete prohlédnout po kliknutí zde:     budoucí 6. třídy           budoucí 7. třídy

Složení skupin není možno měnit.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 15. 5. 2020

Mohlo by vás zajímat …

Ježíškova cesta

Ježíškova cesta

Školní výlet zavedl děti z přípravné třídy na Ježíškovu cestu do okolí Božího …