Ředitel školy přijme vychovatelku / vychovatele školní družiny s kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, na částečný úvazek.