Ředitel školy přijme učitele / učitelku na 2. stupeň s kvalifikací dle zákona 563/2004 Sb., zákon o pedagogických pracovnících, s aprobací tělesná výchova a anglický jazyk.