logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Základní informace o škole

Škola byla založena v roce 1956, původně pro potřeby středního a základního školství, od roku 1960 funguje jako základní škola. Právní subjektivitu získala organizace v roce 1995, v roce 1996 se stala součástí subjektu i nedaleká mateřská škola a v témže roce byla otevřena první speciální třída pro žáky s vývojovými poruchami učení. V letech 1996–2013 zde byla realizována péče o nadané žáky formou tříd s rozšířenou výukou jazyků. Nyní je škola úplnou základní školou s 1. i 2. stupněm. Je jedinou základní školou v Ostrově s přípravnými třídami. Kapacita základní školy dosahuje výše 662 žáků.

Vývoj počtu žáků v základní škole v posledních letech

2015/162016/172017/182018/192019/202020/212021/22
1.stupeň303317308285281292267
2.stupeň194195204216210221247
celkem497512512501491513514

Součástí školy jsou základní školy, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Školní jídelna zajišťuje stravování pouze dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Stravování dětí z přípravných tříd a žáků základní školy obstarává v budově základní školy společnost Scolarest spol. s r.o

Počet dětí a žáků v jednotlivých částech školy k 1.12.2021

 počet tříd/ oddělenípočet dětí/ žákůpočet dětí/žáků na třídu, oddělení
mateřská škola49624,00
přípravné třídy11818,00
1. stupeň ZŠ1326720,00
   z toho běžné třídy1022722,70
   z toho speciální třídy  34013,33
2. stupeň ZŠ1124722,45
   z toho běžné třídy921423,77
   z toho speciální třídy23316,50
školní družina716924,14
školní jídelna MŠX110X

Ke specifikům školy patří skutečnost, že je významná péče věnována žákům se zdravotním postižením. Od školního roku 2020/21 je zde organizováno pět tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování, z toho tři na 1. stupni a dvě na 2. stupni.

V úvodu školního roku 2019/20 byla uvedena do provozu druhá tělocvična, od školního roku 2021/22 využíváme přístavbu se žákovskou kuchyňkou a dílnou, všechna patra v hlavní budově propojuje výtah a celá škola je tak bezbariérová.

Škola potřebuje samostatný pavilon školní družiny – současné prostory jsou stísněné a všechna oddělení družiny využívají ráno i odpoledne běžné učebny.

Další informace o škole jsou uvedeny ve Strategickém plánu rozvoje školy na roky 2020 – 2025.