logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Základní informace o škole

Škola byla založena v roce 1956, původně pro potřeby středního a základního školství, od roku 1960 funguje jako základní škola. Právní subjektivitu získala organizace v roce 1995, v roce 1996 se stala součástí subjektu i nedaleká mateřská škola a v témže roce byla otevřena první speciální třída pro žáky s vývojovými poruchami učení. V letech 1996–2013 zde byla realizována péče o nadané žáky formou tříd s rozšířenou výukou jazyků. Nyní je škola úplnou základní školou s 1. i 2. stupněm. Je jedinou základní školou v Ostrově s přípravnými třídami. Kapacita základní školy dosahuje výše 662 žáků.

Vývoj počtu žáků v základní škole v posledních letech

 2015/162016/172017/182018/192019/20
1.stupeň303317308285281
2.stupeň194195204216210
celkem497512512501491

aoučástí školy jsou základní školy, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Školní jídelna zajišťuje stravování pouze dětí a zaměstnanců v mateřské škole. Stravování dětí z přípravných tříd a žáků základní školy obstarává v budově základní školy společnost Scolarest spol. s r.o

Počet dětí a žáků v jednotlivých částech školy k 30.9.2019

 počet tříd/ oddělenípočet dětí/ žákůpočet dětí/žáků na třídu, oddělení
mateřská škola49223,00
přípravné třídy22512,50
1. stupeň ZŠ1428020,00
   z toho běžné třídy1124822,55
   z toho speciální třídy  33210,67
2. stupeň ZŠ921023,33
   z toho běžné třídy819224,00
   z toho speciální třídy11818,00
školní družina717925,57
školní jídelna MŠX109X

Ke specifikům školy patří skutečnost, že je významná péče věnována žákům se zdravotním postižením. Ve školním roce 2020/21 je zde organizováno pět tříd s upraveným vzdělávacím programem pro žáky s vývojovými poruchami učení a chování, z toho dvě na 2. stupni a tři na 1. stupni.

Škola je velmi dobře vybavena moderní technikou (např. interaktivní tabule v každé učebně), nevýhodou pak jsou stísněné prostory a neexistence samostatných učeben školní družiny. V úvodu školního roku 2019/20 byla uvedena do provozu druhá tělocvična.

Další informace o škole jsou uvedeny ve Strategickém plánu rozvoje školy na roky 2020 – 2025.