logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Zápis do 1. třídy

Zápis k základnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024 se týká dětí, kterým bude do 1.9.2023 6 let, případně starších, které mají odklad školní docházky. Zápis se uskuteční ve dnech 1. až 9. dubna 2023 (tento termín je určen také pro vyřízení odkladu povinné školní docházky a přijetí dítěte do přípravné třídy).

Průběh zápisu se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (viz ZDE), vyhláškou města Ostrov č.2/2020 (viz TADY), směrnicí ředitele školy k zápisu do 1.třídy (viz ZDE) a zákonem č.500/2004 Sb. (správní řád).

1) zápis dítěte do 1. třídy

 • s osobní přítomností dítěte ve škole
  • dítě se dostaví do školy se svým zákonným zástupcem v termínu 3. dubna od 14:00 do 17:00 hod. nebo 4. dubna od 16:00 do 17:00 hod.
  • zákonný zástupce dítěte přinese s sebou svůj doklad totožnosti, rodný list dítěte, potvrzení o trvalém bydlišti dítěte, pokud se liší od bydliště zákonného zástupce, a cizinci potvrzení o pobytu dítěte na území ČR
  • během cca 15 minut budou zaevidovány osobní údaje dítěte a jeho zákonného zástupce a paní učitelka si s dítětem popovídá nad hrami, stavebnicemi a obrázky
 • online zápis bez osobní přítomností dítěte ve škole
  • pokud výše uvedený termín zápisu ve škole nevyhovuje, dítě onemocní či z jiného důvodu nemůže přijít do školy, zapíše ho jeho zákonný zástupce do 1. třídy elektronicky ve dnech 1. až 9. dubna
  • vytištěná a podepsaná žádost o přijetí musí být odevzdána ve škole nejpozději 9. dubna

2) odklad školní docházky

 • odklad se vyřizuje pouze online
 • termín 1. až 9. dubna 2023
 • společně s podepsanou žádostí o odklad je nutné do 9. dubna odevzdat ve škole doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře (např. pediatra) či klinického psychologa

3) přijetí dítěte do přípravné třídy

 • přípravná třída je určena přednostně pro děti s odkladem školní docházky
 • přijetí dítěte do přípravné třídy se vyřizuje pouze online
 • termín 1. až 9. dubna 2023
 • odklad školní docházky může být vyřízen i v jiné základní škole, doporučujeme ho vyřídit u nás
 • společně s podepsanou žádostí o přijetí je nutné do 9. dubna odevzdat doporučení školského poradenského zařízení

VIDEONÁVOD

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 25. 1. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

V průběhu července 2023 bude naše mateřská škola uzavřena a děti budou moci chodit do MŠ Halasova. Od 31.7. bude školka v provozu. Bližší informace najdete dále …

Zápisy z třídních schůzek

Zápisy z třídních schůzek

Během školního roku se konají v základní a mateřské škole třídní schůzky. Návštěvnost je tradičně veliká. Aby si mohli zákonní zástupci dětí a žáků připomenout obsah schůzky ….