logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Vánoční turné

Vánoční turné

Školní kapela zPETky má za sebou pestrý a premiérový Advent. Během předvánočního času se jí povedlo „vyrazit“ na premiérové vánoční turné. Jako první zahajovala Den otevřených dveří naší školy, následně vystoupila na velkém pódiu na Mírovém náměstí při rozsvěcení stromu a zahájení ostrovského Adventu. Do třetice zahrála svůj vánoční repertoár v Domově pokojného stáří při Charitě Ostrov.

Souboj Titánů

Souboj Titánů

Od září na naší škole probíhá soutěžní hra pro 2. stupeň Souboj Titánů.  Klání, které prověřuje bystrost, všeobecný přehled, školní znalosti, ale i výřečnost a spolupráci, se koná vždy 1. středu v měsíci.  V průběhu školního roku nám lehce prořídly počty účastníků a proto došlo i ke  změnám v teamech- nyní mezi sebou soupeří Sigmy z 8.A a Princezny z 8.C doplněny dvěma deváťáky.

Poslední, prosincové, kolo bylo zaměřeno na Vánoce. Soutěžící tedy skládali tangram v podobě anděla, V Kimově hře si museli zapamatovat 20 věcí týkají se Vánoc. Všeobecný přehled prověřil vánoční AZ kvíz a vyjadřovací schopnosti popis slov. Oba teamy v závěrečné sázecí otázce vsadily veškeré své body a úspěšně uhádly dle nápověd hlavní postavu z vánočního filmu Grinch.  Vánoční  kolo dopadlo remízou a oba teamy si připisují 86 bodů.

Čertovské klání

Čertovské klání

Žáci školního parlamentu i letos zorganizovali tradiční akci pro děti ze školní družiny nazvané Čertovské klání.  V úterý 5.12. se tedy 2. patro naší školy  proměnilo v malé peklo, kde hodní čerti a čertice pomáhali dětem s úkoly, za jejichž splnění každý dostal malou sladkou odměnu.

Mladší školáci hravě plnili všechny úkoly – slalom s pekelnou bramborou, projít bludištěm či nenechat na zem spadnou nafouknutý balónek, který představoval čertovské pírko. Všichni si také zvládli zapamatovat věci, které patří do pekla nebo obehrát čerta.  Mezi nejoblíbenější hru tradičně patřily Čertovské ocásky, kdy každý si brání svůj ocásek, ale zároveň se musí pokusit uloupit ocásek kamarádovi.

Dle spokojených úsměvů dětí i čertů můžeme soudit, že si společné úterní odpoledne všichni užili.

Potravinová sbírka

Potravinová sbírka

11. listopadu proběhla napříč celou republikou charitativní akce Potravinová sbírka. I letos se do ní, pod záštitou Charity Ostrov, zapojili našiučitelé a žáci z vyšších ročníků. V ostrovském Tescu se tak během sobotního dne vystřídalo na 11 dvojic dobrovolníků, kteří nejen informovaly zákazníky, ale pomáhaly i s tříděním potravin a závěrečným vážením. Velký dík patří vám všem, kteří jste v této sbírce přispěli, a dětem, že věnovaly svůj volný čas pro dobrou věc.

Stezka odvahy

Stezka odvahy

Každý rok na přelomu měsíců říjen a listopad se na naší škole koná strašidelná Halloweenská stezka odvahy. Každoročně si ji na starost berou žáci z devátých ročníků a ani letos tomu nebylo jinak. V pátek 3.11. se tak po setmění změnila škola na místo, kde straší. Po chodbách se při světle svíček pohybovala nejrůznější prapodivná stvoření. Jen ty odvážné děti, které došly do cíle a vyluštily šifru, dostaly sladkou odměnu. Dětem a rodičům patří dík za nebojácnost a strašidlům z 9.ročníků za přípravu.