logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Čištění Ohře

Čištění Ohře

Jako každý rok i letos se hrstka našich žáků a učitelů účastnila celorepublikové dobrovolnické akce  Ukliďme Česko, Čistá Ohře. Pytle na úklid a rukavice pro nás zajistil MAS Krušné hory.

V sobotu 6. dubna jsme vyrazili vlakem do Boče, kde jsme během 3 hodin nasbírali 13 velkých pytlů odpadu a 2 pytle skla. Mezi nejzajímavější úlovky patřily tuby od nejrůznějších krémů, kartáček na ruce, plechovky, zapalovače. 

Po poctivé práci nás čekal odpočinek u ohně a opékání buřtů. Ti odvážní se prošli po slacklině, nebo se jen nechali pohoupat od ostatních. Bonus celého dne bylo setkání s užovkou stromovou nebo krmení koz či dokonce mravkolva.

Všem zúčastněným patří velký dík.

Muffiny pro učitele

Muffiny pro učitele

Členové školního parlamentu se rozhodli, že potěší učitele a upečou jim k jejich svátku muffiny ve školní kuchyňce.

A víte, kdy se tento svátek slavi?
Ano, správně, je to 28. března, protože se tento den narodil Jan Amos Komenský, kterému se říká učitel národů.

Vánoční turné

Vánoční turné

Školní kapela zPETky má za sebou pestrý a premiérový Advent. Během předvánočního času se jí povedlo „vyrazit“ na premiérové vánoční turné. Jako první zahajovala Den otevřených dveří naší školy, následně vystoupila na velkém pódiu na Mírovém náměstí při rozsvěcení stromu a zahájení ostrovského Adventu. Do třetice zahrála svůj vánoční repertoár v Domově pokojného stáří při Charitě Ostrov.

Souboj Titánů

Souboj Titánů

Od září na naší škole probíhá soutěžní hra pro 2. stupeň Souboj Titánů.  Klání, které prověřuje bystrost, všeobecný přehled, školní znalosti, ale i výřečnost a spolupráci, se koná vždy 1. středu v měsíci.  V průběhu školního roku nám lehce prořídly počty účastníků a proto došlo i ke  změnám v teamech- nyní mezi sebou soupeří Sigmy z 8.A a Princezny z 8.C doplněny dvěma deváťáky.

Poslední, prosincové, kolo bylo zaměřeno na Vánoce. Soutěžící tedy skládali tangram v podobě anděla, V Kimově hře si museli zapamatovat 20 věcí týkají se Vánoc. Všeobecný přehled prověřil vánoční AZ kvíz a vyjadřovací schopnosti popis slov. Oba teamy v závěrečné sázecí otázce vsadily veškeré své body a úspěšně uhádly dle nápověd hlavní postavu z vánočního filmu Grinch.  Vánoční  kolo dopadlo remízou a oba teamy si připisují 86 bodů.

Čertovské klání

Čertovské klání

Žáci školního parlamentu i letos zorganizovali tradiční akci pro děti ze školní družiny nazvané Čertovské klání.  V úterý 5.12. se tedy 2. patro naší školy  proměnilo v malé peklo, kde hodní čerti a čertice pomáhali dětem s úkoly, za jejichž splnění každý dostal malou sladkou odměnu.

Mladší školáci hravě plnili všechny úkoly – slalom s pekelnou bramborou, projít bludištěm či nenechat na zem spadnou nafouknutý balónek, který představoval čertovské pírko. Všichni si také zvládli zapamatovat věci, které patří do pekla nebo obehrát čerta.  Mezi nejoblíbenější hru tradičně patřily Čertovské ocásky, kdy každý si brání svůj ocásek, ale zároveň se musí pokusit uloupit ocásek kamarádovi.

Dle spokojených úsměvů dětí i čertů můžeme soudit, že si společné úterní odpoledne všichni užili.