logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

ZŠ má narozeniny

V září oslaví základní škola 65. výročí. V sobotu 4.9. se bude konat Den otevřených dveří.

Nové děti ve školce

Do mateřské školy nastupuje v září 30 nových dětí. Článek obsahuje důležité informace pro jejich zákonné zástupce.

Volitelné předměty

Pro školní rok 2021/2022 vybírali zákonní zástupci žáků budoucího 6. a 7. ročníku volitelné předměty a druhý jazyk pro žáky budoucího 8. ročníku. Volba se netýkala žáků, kteří mají od 6. třídy...

Seznamy školních potřeb

Prázdniny jsou ideální čas k nákupu školních potřeb (sešitů, potřeb na rýsování, výtvarnou výchovu apod.) na nový školní rok.

Minimální zůstatek v třídním fondu

V článku najdete odkaz na tabulku s částkami dle tříd, kolik by mělo mít dítě v třídním fondu minimálně peněz k 31.7.2021

Volitelné předměty

Pro školní rok 2021/2022 vybírali zákonní zástupci žáků budoucího 6. a 7. ročníku volitelné předměty a druhý jazyk pro žáky budoucího 8. ročníku. Volba se netýkala žáků, kteří mají od 6. třídy volitelný druhý cizí jazyk. I přesto, že měli rodiče na vybrání předmětů dostatek času a byli opakovaně upozornění na nevyplnění ankety, museli jsme...

pokračovat ve čtení

Kontrola osobních dat evidovaných ve škole

Pokud se změní osobní údaje dítěte, žáka či jeho zákonných zástupců, je potřeba změnu nahlásit škole (jedná se nejen o změnu bydliště, ale především telefonních čísel). Nové údaje není nutné někomu posílat, ale rodiče je mohou k dítěti zaevidovat sami.

pokračovat ve čtení

Informace pro rodiče nových žáků

Vzhledem k aktuální situaci v ČR není možno podobně jako v minulých letech zorganizovat schůzku zákonných zástupců budoucích prvňáčků a dětí z přípravné třídy. V článku najdete důležité informace, úkoly a povinnosti, které je nutné splnit v uvedených termínech.

pokračovat ve čtení

Prominutí poplatků

Za poslední rok byly školní družina i mateřská škola opakovaně mimo provoz z důvodu celostátního uzavření, případně z důvodu výskytu covid-19 v naší škole. Z těchto důvodů jsme zákonným zástupcům dětí a žáků vraceli úplatu …

pokračovat ve čtení

Letní provoz MŠ

Rada města Ostrov vzala na svém jednání 2.2. na vědomí informaci o zajištění letního prázdninového provozu mateřských škol, ze které vyplývá, že bude naše mateřské škola v provozu …

pokračovat ve čtení