logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Den dětí na 1. stupni

V pátek 2.6.2023 se téměř celý první stupeň sešel na školním hřišti a poté v naší nové tělocvičně. Děti společně oslavily Den dětí. Organizaci her se vzali na starosti nejstarší žáci prvního stupně, naši šikovní páťáci.

Připravili si pro žáky většiny tříd 1. stupně den plný her. Na osmnácti stanovištích si děti vyzkoušely svoji obratnost, rychlost, nápaditost řešení kvízů, sílu i postřeh. Soutěžilo se ve slalomu na koloběžkách, skákání v pytlích, florbalu, střelbě na plechovky, skákání panáka i přes švihadlo, apod..

Celý soutěžní den byl zakončen společně s páťáky diskotékou. O tom, že se akce povedla, svědčí usměvavé tváře a zaujetí pro hru všech dětí. Odměnou pro všechny byly sladkosti, které děti dostaly za splněný úkol.

Velké poděkování patří všem žákům pátých ročníků: 5.A, 5.B a jejich třídním učitelkám Andree Bärreiterové a Petře Kučerové za skvěle zorganizovaná stanoviště a pěkný přístup k mladším dětem. Všem moc děkujeme!

Už se těším na příští společnou akci.

0.A, 1.C, 2.C a 4.C

Stalo se tradicí, že děti z tříd 0.A, 1.C, 2.C a 4.C oslavují den dětí ve Sportparku u nemocnice.  Každý se zabavil po svém, ať už hraním fotbalu, blouděním v labyrintu, hraním na babu či plněním úkolů na chodníkové dráze. Samozřejmě nechybělo ani opékání buřtíků, rohlíků, chlebů a jiných pochutin. Všichni zúčastnění si sváteční dopoledne velmi užili.

autor příspěvku: Mgr. Klauková Dana
vydáno: 3. 6. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Červnové cestování

Červnové cestování

V průběhu měsíce června se třída 0.A vypravila na několik výletů. Pěšky se děti vypravily…

Škola v přírodě

Škola v přírodě

Společnou školu v přírodě si v Libé užily třídy 5.A, 4.C, 3.B, 2.C a 1.C.

Pečení chleba v Kozodoji

Pečení chleba v Kozodoji

Už jste někdy pekli chléb? Děti z 0.A, 1.C, 2.C a 4.C si to zkusily na farmě Kozodoj. Paní Pavlínka nám ukázala…