logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

GDPR souhlasy

Zákonní zástupci dětí a žáků mladších než 16 let, žáci školy ve věku 16 let a starší a zaměstnanci školy mohou vyjádřit souhlas resp. nesouhlas s použitím osobních údajů nad rámec zákonů na internetovách stránkách https://matrika.zsamsostrov.cz.

Na nové žádosti o souhlas jsou uživatelé upozorněni na úvodní stránce po přihlášení na webu https://matrika.zsamsostrov.cz.

Kliknutím na text odkaz „Nové souhlasy nebo výběrem v levém menu „GDPR / Přehledy souhlasů“ se:

  • učiteli zobrazí přehled jeho žádostí o souhlas a s nimi může souhlasit, nesouhlasit, případně souhlas odvolat
  • žákovi zobrazí přehled jeho žádostí o souhlas a pokud je jeho věk 16 let a více, pak s nimi může souhlasit, nesouhlasit, případně souhlas odvolat
  • rodiči zobrazí přehled jeho žádostí o souhlas a žádostí souhlas jeho dítěte. Rodič může souhlasit, nesouhlasit, případně souhlas odvolat ke svým údajům a s údaji dítěte, pokud je věk dítěte nižší než 16 let.

U každého souhlasu vidíme jeho stav:

 = nový souhlas  = souhlas udělen  = souhlas odmítnut
 = souhlas odvolán  = podána žádost o odvolání

 

 

 


 

Kliknutím na žádost o souhlas se zobrazí detail souhlasu a v případě nového souhlasu tlačítko Souhlasím a Nesouhlasím. Klikněte na příslušné tlačítko, v případě nesouhlasu zapíšeme důvod.

 


 

Již dříve udělený souhlas můžeme tlačítkem Odvolat, opět uvedeme důvod žádosti o dovolání.

 


 Pokud nemáte právo se souhlasem nakládat (týká se téměř všech dětí a žáků), pak si detail souhlasu můžete pouze prohlédnout.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 8. 10. 2020

Mohlo by vás zajímat …

Třídní schůzky v ZŠ

Třídní schůzky v ZŠ

V úterý 18.4. se konají třídní schůzky. Vše potřebné je k dispozici na webu tridnischuzky.zsamsostrov.cz

Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz MŠ

V průběhu července 2023 bude naše mateřská škola uzavřena a děti budou moci chodit do MŠ Halasova. Od 31.7. bude školka v provozu. Bližší informace najdete dále …

Zápis do mateřské školy

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání se uskuteční ve dnech 2. až 16. května 2023 elektronicky, tzn. bez osobní přítomnosti dětí a jejich zákonných zástupců ve škole.