logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Město a doprava

Tentokrát si děti při vycházkách oživily důležité budovy ve městě. Během cesty hledaly a pojmenovávaly dopravní značky, pracovaly s mapou, všímaly si ruchu v provozu, dopravních prostředků a především pravidel. Ve třídě jsme pracovali s mnoha pomůckami, se kterými děti procvičily své nabyté zkušenosti také v teorii.

Předškoláci měli možnost pracovat s „Projektem malé technické univerzity – stavitel města“.

autor příspěvku: Graulíková Iveta
vydáno: 29. 4. 2024

Mohlo by vás zajímat …

Ekocentrum Ostrov

Ekocentrum Ostrov

Všechny třídy z naší školky navštívily ekocentrum, kde viděly různé druhy zvířat …