logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Omlouvání absence v mateřské škole

Od září 2023 se mění pravidla pro omlouvání absence v mateřské škole.

  • předškoláci (děti s povinnou docházkou do školky) musí mít omluvenou každou absenci
  • ostatní děti musí mít omluvenou nepřetržitou absenci v trvání 10 pracovních dní a více

Všechny omluvenky musí být zapsané na web školy nejpozději do 3 dnů po skončení absence. Aby se zamezilo opomenutí, přijde zákonným zástupcům dítěte e-mailové upozornění.

Začátek delší či závažnější absence je vhodné nahlásit paní učitelce přes Komens (zprávu z Bakalářů), což je užitečné při plánování školních akcí, případně jako preventivní opatření v případě infekčních onemocnění (pro ostatní rodiče je vhodné vědět, že má někdo spálovou angínu apod.).

Na web pro omlouvání absence se dá dostat dvěma způsoby = z platebního webu nebo webu Bakalářů.

omluvenky1
omluvenky3

Pokyny k omlouvání absence

V horní části stránky je k dispozici kalendář – v jeho horní části je možno měnit měsíce.

omluvenky4

Pokud dítě ve vybraném období ve školce chybělo, objeví se níže tabulka se zameškanými dny. Červeně jsou zvýrazněné dny, které je povinnost omluvit (u předškoláků jsou to všechny, u ostatních dětí pouze delší absence). Nic nebrání tomu, aby byla omluvena všechna absence i u mladších dětí.

omluvenky5

Pro zaevidování omluvenky zaškrtněte dny se stejným důvodem absence a do žlutého obdélníku napiště důvod absence (stručně a heslovitě = nemoc, chřipka, nevolnost, návštěva lékaře, rodinné důvody, rodinná dovolená apod.). Omluvenku pak uložte kliknutím na tlačítko.

omluvenky6

Dříve uložené omluvenky se zobrazují níže. Text omluvenky je možno změnit, případně je možno omluvenku úplně smazat.

omluvenky7
autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 13. 8. 2023

Mohlo by vás zajímat …

Setkání s hokejisty

Setkání s hokejisty

Nedávno se několik tříd z naší školy zdarma zúčastnilo hokejového utkání v Karlových Varech, na které si mohly přinést vlastnoručně vyrobené transparenty a zabojovat tak o zajímanou odměnu. Jako nejšikovnější tvůrce byla vybrána třída 8.D+9.C a její žáci navštívili KV Arénu, setkali se …

Zápis do MŠ a ZŠ

Zápis do MŠ a ZŠ

Zápis dětí k předškolnímu a základnímu vzdělávání se uskuteční v jarních měsících (do základní školy na začátku dubna, do mateřské školy na začátku května).

Předškoláci u prvňáčků

Předškoláci u prvňáčků

Na začátku dubna bude zápis do 1.tříd, a tak předškoláci z mateřské školy navštívili prvňáčky v naší základní škole, aby věděli …