logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Školní družina 2022/23

Přihlášky do školní družiny se přijímají elektronicky do 31. května. Zákonní zástupci žáků musí do formuláře na webu školy vyplnit:

  • měsíc zahájení docházky
  • způsob placení (na výběr je platba příkazem nebo inkasem)
  • v případě, že bude družina placena inkasem, je nutno vyplnit bankovní účet a nastavit u něj souhlas s inkasem
  • dny v týdnu, ve kterých bude dítě odpoledne chodit do družiny
  • způsob vyzvednutí dítěte včetně času odchodu

Zákonní zástupci dítěte musí potvrdit, že se seznámili s pravidly pro placení družiny a vnitřním řádem školní družiny.


UPOZORNĚNÍ

  • do družiny mohou chodit pouze děti z přípravné třídy a z 1.stupně
  • pokud by byl o družinu větší zájem než je kapacita družiny (200 dětí), budou přednostně přijaty mladší děti
  • podáním přihlášky se zákonný zástupce dítěte zavazuje zaplatit příslušný poplatek, který je na září placen v průběhu srpna (ti, co budou platit inkasem, se nemusí, kromě nastavení souhlasu s inkasem u své účtu, o nic strarat a poplatek se jim z účtu strhne v polovině srpna automaticky)
  • odeslanou přihlášku může zákonný zástupce dítěte zrušit nahlášením tohoto požadavku vedení školy (ideálně přes Komens) do začátku platnosti přihlášky
  • pokud nyní nebude rodič vědět, jak přesně vyplnit informace k odchodu z družiny (do září je hodně času), vyplní do přihlášky aktuální představu – následně ji může kdykoliv změnit

Obrázkový návod – podání přihlášky

Obrázkový návod – kontrola úspěšného podání přihlášky

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 4. 4. 2022

Mohlo by vás zajímat …

Družinová Superstar

Družinová Superstar

Blíží se konec prvního pololetí a v naší školní družině patří tento čas již tradičně pěvecké soutěži SUPERSTAR …

Adventní čas v družině

Adventní čas v družině

Advent je plný očekávání a nejinak tomu bylo i v naší školní družině.
Abychom si čas trochu zkrátili, zpestřili jsme si celý měsíc mnoha akcemi …

Perníčky v družině

Perníčky v družině

Děti ze 3. a 7. oddělení školní družiny navštívily školní kuchyňku, aby si zde upekly ….