logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Úkoly do konce roku

1) požadovaný minimální zůstatek v třídním fondu

 • na internetu (viz TADY) najdete tabulku s označením tříd pro další školní rok
 • do tabulky je potřeba doplnit částky, kolik mají mít děti ve fondu k 31.7.
 • v průběhu prázdnin se budou automaticky posílat upozornění, aby rodiče doplatili​
 • termín pro vyplnění tabulky – do 10.6. 

2) seznamy školních potřeb

 • do složky na OneDrive (viz ZDE) nakopírujte seznamy školní potřeb na další rok
 • na 1.stupni vytvoří třídní učitelka soubor ve formátu PDF, který pojmenuje dle třídy (nezapomeňte na AJ)
 • na 2.stupni zapíše do excelového souboru učitel své jméno a své požadavky
 • termín pro nakopírování souborů – do 23.6.

3) podklady pro výroční zprávu o činnosti školy za rok 2023/2024

 • všichni předsedové předmětových sdružení se zaměří na akce, soutěže a zajímavosti, které s předmětem souvisí (v textu neuvádějte jména dětí)
 • dále zprávu vytvoří výchovný poradce pro kariérové poradenství, výchovný poradce pro speciální vzdělávání, koordinátor EVVO, školní preventistka
 • soubory ve formátu WORD nakopírujte do složky na OneDrive (viz ZDE) – do 8.7.

4) předsedové předmětových sdružení

 • připravit požadavky na úpravu ŠVP (vytvořen v inspIS ŠVP)
 • změny osobně je projednat s Vaškem do 19.6.

5) čipy a klíčky od skříněk

 • přístupové čipy a klíčky od skříněk vybírejte ideálně poslední den, kdy budou mít žáci ve škole (u většiny to bude 28. červen)
 • klíčky odevzdají všichni žáci
 • pokud nemá někdo na klíčku vyražené číslo, napište ho tam fixem (permanentním)​
 • pokud někdo klíček neodevzdá, napište mi na papírek jméno dítěte – poplatek za nový klíč bude odečten z třídního fondu
 • čipy odevzdají děti, které ve škole nepokračují = vycházející (9.A, 9.B, 9.C, páťáci odcházející na gymnázium apod.) a děti z přípravky, které nejdou do naší 1. třídy
 • na papír mi napište pouze jména těch žáků, kteří čip neodevzdali (čip ztratili nebo si ho nechali na SŠ – záloha za čip se stane příjmem školy)
 • čipy a klíče odevzdat do 28.6.

6) vyklizení šatnových skříněk kvůli úklidu a údržbě

 • nejpozději 27.6. si musí děti vystěhovat všechny věci ze skříňky (28.6. nebudou děti chodit do šatny)

7) příprava učeben na 1. stupni

 • pokud dojde ke změně místností, včas naplánujte stěhování nábytku (nejen žákovského)
 • promyslete společně s Vaškem prohození žákovského nábytku mezi třídami (malý za velký, velký za malý)
 • nábytek musí být přestěhován do 27.6. (využijte starší žáky z 2.stupně)

8) vybírání učebnic

 • na 2. stupni vybírají učebnice vyučující
 • na 1. stupni se prosím dohodněte s D. Klaukovou
 • případnému poškození učebnic a vybírání poplatků se věnuje příslušná směrnice ředitele

9) příprava školy na velký úklid a opravy

 • všechno volně položené vybavení (v učebnách a kabinetech) ukliďte do stolů a skříněk (na parapetech, v lavicích, stolech, skříňkách atd. nesmí nic zůstat)
 • odstraňte ze žaluzií a světel vše, co na ně nepatří (zbytky výzdoby, provazy na výkresy apod.)
 • ze všech nástěnek (v učebnách, chodbách a kabinetech) odstraňte výzdobu (kvůli úklidu a kontrole upevnění)
 • výzdobu odstraňte i z oken
 • do sešitu závad zapište vše, co je potřeba opravit
 • malé květiny ze tříd dejte na prázdniny dětem, zbytek na chodbu před učebny 3 a 4

10) společná lednice na chodbě u kanceláří

 • pokud ledničku používáte, do 27.6. ji vykliďte
 • následně bude vypnuta a uklizena (co v ní zůstane, bude vyhozeno včetně případných obalů)​

11) příprava školy na revizi elektrospotřebičů

 • pokud máte v učebně či kabinetě elektrospotřebiče jiné než počítač, projektor, dotykovou tabuli, reproduktory na zdi, je potřeba je připravit ke kontrole
 • před začátkem prázdnin (ideálně 28.6.) je dejte na viditelné místo (v učebně na katedru, v kabinetě na stůl)
autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 14. 4. 2024

Mohlo by vás zajímat …

Focení tříd 2024

Ve dnech 15. a 16. května se budou fotit třídy v základní škole. V článku najdete nejen časy focení, ale také odkaz na tabulku, kam je potřeba zapsat počty fotografií.