logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Výsledek zápisu do 1. třídy (2024/2025)

Ve dnech 1. až 7. dubna se konal zápis k základnímu vzdělávání. Zapsáno bylo 74 uchazečů, 20 z nich požádalo o odklad školní docházky. Do dvou 1. tříd je přijato všech 54 dětí.

I přesto, že bylo každému dítěti přiděleno evidenční číslo, podle kterého by měli jeho zákonní zástupci zjistit, zda bylo přijato nebo ne, seznam přijatých dětí zveřejňovat nemusíme, protože byli přijati všichni.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků s uskuteční v pondělí 13.5. od 16:30 hod. Účast je nutná.


O přijetí do přípravné třídy požádalo 16 zájemců. Informace o tom, kdo bude přijat a kdo ne, bude zveřejněna nejpozději na konci dubna, až všichni odevzdají doporučení školského poradenského zařízení.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 8. 4. 2024

Mohlo by vás zajímat …

Paměť národa 2024

Paměť národa 2024

Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Příběhy našich sousedů společnosti Post Bellum