logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Zahájení výstavby nové části školy

Není to ještě ani rok, co byla uvedena do provozu nová tělocvična, a v červnu bude zahájena výstavba další nové části školy. Možná si vzpomenete, že v únoru 2017 schválilo Zastupitelstvo města Ostrov podání žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem „Rekonstrukce a vybavení učebny technických a řemeslných oborů včetně zajištění bezbariérovosti – Základní škola a Mateřská škola Ostrov, Myslbekova 996, příspěvková organizace“. I přesto, že projekt původně nezískal od hodnotitelů podaných žádostí dostatečnou podporu, situace se v polovině roku 2019 změnila a projekt dostal zelenou.


V popisu veřejné zakázky na stavební práce je uvedeno:

Předmětem zakázky je nová přístavba technických učeben včetně jejich zázemí a vybavení, přístavbou dvou podlažního objektu na východní straně k pavilonu jídelny. Další částí zakázky je zajištění bezbariérovosti školy. Toto je řešeno přístavbou výtahu, který bezbariérově propojí všechny hlavní výškové úrovně stávajícího objektu ZŠ. Pro bezbariérový přístup k výtahu je navržena imobilní rampa ve dvorní části areálu. Bezbariérovost školy zajišťují také dvě imobilní WC, nově navržená v přístavbě. Instalovaný výtah zajistí imobilní přístup do všech výškových úrovní školy.

Na co konkrétně se mohou žáci a učitelé těšit?

Za hlavní budovou ZŠ bude přistavena nová část školy, které bude napojena na současnou budovu školní jídelny. Na obrázku je vyznačeno umístění přístavby (rozměry jsou jen přibližné). V místě označeném modře bude výtah spojující šatnu žáků 1. stupně a všechna podlaží v budově (východ z výtahu bude naproti schodišti u učebny 13, 26 a 27). Smyslem výtahu není samozřejmě doprava dětí po škole, ale především umožnění vzdělávání imobilních žáků, což nemusí být pouze vozíčkáři, ale i někdo se sádrou na noze po úraze. Zajištění bezbariérového přístupu do nové části školy byla podmínka pro získání dotace. Byla by chyba neprodloužit výtah až do nejvyššího patra.

 

kde budou nové dílny

 

Červeně je na obrázku hlavní část dvoupatrové přístavby – v přízemí bude učebna pracovní vyučování (dílna) a v 1. patře učebna vaření (kuchyňka). Pokud jste někdy byli v naší žákovské dílně, určitě chápete, proč škola novou dílnu potřebuje. Kuchyňka ve škole v současnosti není.

Stavební práce budou zahájeny na začátku června. Vzhledem k tomu, že v místech, kde bude přístavba postavena, vede v zemi potrubí pro vytápění a teplou užitkovou vodu do domů za školním hřištěm u Hlavní třídy, což není možné, dojde k jejich přesunutí a výměně po celé délce. Od července by měla být zahájena stavba nové části školy a do provozu by měla být uvedena na začátku školního roku 2021/22.

Učebny budou k dispozici nejen pro výuku technických předmětů na 2. stupni (pracovní činnosti a práce se dřevem), ale budou do nich moci chodit také starší žáci z 1.stupně, zájmové kroužky a školní družina.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 30. 5. 2020

Mohlo by vás zajímat …

Republikové finále

Republikové finále

Postoupit v některé soutěži do ústředního kola je výjimečný úspěch. Jedné naší žákyni se to povedlo po vítězství v krajském kole …