logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Zima, zimní sporty …

Zima, zimní sporty …

V tématu zima, zimní sporty, zvířata a jejich stopy si děti prohlubovaly znalosti o zimním období. Napadlo nám i trochu sněhu, tak si ho děti pořádně užily (stavěly sněhuláky, sledovaly pokusy se sněhem, jezdily na kluzácích). Předškoláci závodili v jízdě na lyžích, poznávali stopy zvířátek a při výtvarných činnostech si vyzkoušely frotáž.

Dále se děti seznamovaly se zimními sporty, s olympiádou a také s ochrannými pomůckami, které ke sportům patří. Jako správní sportovci jsme cvičili ve třídě, v tělocvičně MŠ i ZŠ. Vyzkoušely si bruslení, hokej, curling, jízdu na lyžích a kluzácích. Své poznatky si upevňovaly při práci s Multiboardem.

Jaro ve školce

Jaro ve školce

.Děti se seznamovaly s charakteristickými znaky jara, rozlišovaly první jarní květiny a pozorovaly změny v počasí. Ve třídách hrály různé pohybové a námětové hry, učily se básničky a písničky o jaru a nechybělo ani vyrábění nebo malování jarních květin. Při vycházkách si fixovaly získané poznatky, rozlišovaly květiny a všímaly si změn v přírodě. Některé třídy také navštívily 3D učebnu na gymnáziu, kde zhlédly krátké příběhy o rostlinách, dinosaurech a o vesmíru. Pod mikroskopy mohly sledovat stavbu těla včel i dalšího hmyzu.

Zimní sporty a lidské tělo

Zimní sporty a lidské tělo

Děti se seznamovaly se zimními sporty, s olympiádou a také s ochrannými pomůckami, které ke sportům patří. Jako správní sportovci jsme cvičili ve třídě, v tělocvičně MŠ i ZŠ.

Své poznatky si upevňovaly při práci s Multiboardem.     

V tématu „Lidské tělo“ děti pracovaly s odbornou literaturou, Albi tužkou a různými pomůckami. Sestavovaly kostru a na netradičních hrách si procvičily všechny smysly