logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Duben a květen v Myškách

Duben a květen v Myškách

Na návrat dětí do školky jsme se po dlouhé době už všichni těšili. Právě bylo na čase připomenout si blížící se svátek maminek. A tak jsme si s dětmi o maminkách povídali. Děti vybarvovaly omalovánky, tvořily pro maminky přáníčka a naučily se pěknou básničku i písničku. Též si zkusily svoji maminku nakreslit.

Nezapomněli jsme ani na další členy rodiny, povídali si o nich, popisovali je a také se seznámili s důležitostí a významem povolání a řemesel. Děti rozeznávaly nejrůznější povolání v námětových a didaktických hrách. Pobavily se při pokusech o pantomimu a připomněly si lidové písničky o lidských činnostech a profesích. Při vycházkách mohly přímo pozorovat a sledovat lidi při práci a určovat druhy povolání.

Ve druhé polovině května jsme změnili téma na jarní louku. Děti pojmenovávaly známé květiny z obrázků i v přírodě, říkaly si básničky, zahrály si hry např. „Uvíjíme věneček“.  Pomocí šablonek vytvořily louku plnou kytiček. Společně jsme si zkusili pokus s fazolkou (klíčení na vatě). O fazolku děti pečovaly, zalévaly ji a s nadšením pozorovaly. Naklíčené fazolky jsme zasadili při procházce k zahrádkám. Děti se též seznámily s různými druhy hmyzu. S lupou mohly přímo na louce pozorovat a hledat nejrůznější hmyz. V kapesním atlasu jsme si našli i jména těch, které jsme neznali. Ve třídě si děti prohlížely obrázky z donesených knížek. Trochu více jsme si řekli o pilných včeličkách a proč jsou pro nás užitečné. Děti si na vlastní oči prohlédly včelařskou výstroj. Na závěr si děti vytvořily koláž „Louka“, kde využily kreativní štětce, razítka hmyzu a obrázky motýlků.

Myšky v říjnu

Myšky v říjnu

S dětmi jsme si začali povídat o podzimu, o jeho hlavních znacích. V další části tématu o podzimu děti poznávaly různé druhy ovoce a zeleniny. Prohlížely si obrázky, knížky, hrály si na obchod se zeleninou a ovocem. Též jsme si ukázali různé druhy a poznávali dle vůně a hmatu, ochutnali jsme jablíčko, banán, kedlubnu i jiné. Říkali jsme si různé básničky a říkadla, učili se písničku o zahradníkovi. S obrázkovým materiálem jsme si také řekli pohádku O veliké řepě.  Dětem se velmi líbilo tvoření z jablíčkových tiskátek.

Září v Myšičkách

Září v Myšičkách

V prvních dnech školního roku si děti ze třídy Myšek zvykaly na odloučení od rodičů, na nové prostředí v mateřské škole, nové kamarády a hračky. Všechny děti byly statečné, a tak už se toho hodně naučily. Ze začátku trošku slziček, ale dnes už veselé tvářičky. Společně si hrajeme a uklízíme hračky. Povídáme si o důležitých pravidlech ve třídě. Též si společně zazpíváme a říkáme říkanky. Ke konci měsíce září jsme si začali povídat o nastávajícím podzimu a povedlo se i pár výtvorů.