logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

Po téměř tříleté pauze se nám opět podařilo vrátit k oblíbené pěvecké soutěži 1. stupně. Přihlásilo se do ní čtyřicet natěšených zpěváčků, kteří zvítězili už jen tím, že porazili úspěšně svou trému a potěšili nás velice hezkým písničkami.

Na stupních vítězů však bohužel nikdy všichni stát nemohou, a proto si v první kategorii 1.a 2. ročníků 1. místo vyzpíval Vítek Kollarov, 2. místo Maruška Petruňová a 3. příčku obsadila Karolínka Klcsoová.

V druhé kategorii 3. až 5. ročníků byla zastoupena hlavně pěvecká dua. Zde proto svou cenu za první místo mezi sebe musely rozdělit Laura Svobodová a Šárka Mondri, rovným dílem se podělili také Eliška Kulhavá a Jakub Horváth, kteří byli druzí a o svou cenu za 3. místo se prý rozdělí až doma Terezka Šípošová.

I na ostatní soutěžící ale samozřejmě čekala sladká odměna, a tak nikdo neodcházel domů s prázdnou. Mnozí dokonce odcházeli s předsevzetím, že si příště také vyzpívají dort.

Správný školák

Správný školák

V minulém školním roce probíhala soutěž Správný školák kvůli covidovým opatřením ve dvou formách. Zpočátku začínala tradičně, ale se sílícím onemocněním a s ním spojenými opatřeními bylo nutno provést zásadní úpravy. Protože se děti různých tříd nesměly mezi sebou mísit, soutěžila vždy celá třída tak, že se rozdělila do několika skupinek a počítal se výsledek nejlepší třídní skupiny.

Aby komplikací nebylo málo, nemohlo být vyhlášení výsledků soutěže v červnu, jak bylo vždy zvykem, ale muselo se přesunout až na září letošního školního roku. Nakonec vše ale dospělo ke zdárnému konci a odměnu 4 000 Kč si mohly třídy rozdělit podle umístění takto:

KATEGORIE 2. a 3. třídy
1. místo – 3. A – 700 Kč
2. místo – 2. B – 600 Kč
3. místo  – 2. A – 500 Kč
4. místo  – 3. B – 200 Kč
 
KATEGORIE 4. a 5. třídy
1. místo – 4. B – 700 Kč
2. místo – 5. B – 600 Kč
3. místo – 4. A – 500 Kč
4. místo – 5. A – 200 Kč

jedná se o bývalé označení tříd (nyní jsou již třídy o ročník výše)

Doufáme, že si všechny třídy odměny užijí a že zažijí mnoho úspěchů a zábavy i v letošním soutěžním školním roce.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Všichni žáci čtvrtých ročníků vždy usilují o získání průkazu cyklisty. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce, a proto jsme 10. 10. vyrazili do Karlových Varů, aby zde děti získaly potřebné znalosti, které jim zajistí tento cenný průkaz obdržet. Dnes se seznámily s povinnou výbavou kola a cyklisty, zopakovaly si dopravní značky a seznámily se s pravidly provozu na silnicích a hlavně na obávaných křižovatkách. Po teoretické části následoval výcvik praktický, kdy každý účastník provozu získal  své nemotorové vozidlo a vyrazil vstříc nástrahám silničního provozu. Závěrem lze říci, že naši budoucí držitelé průkazů budou mít ještě co zdokonalovat, než si potvrzení o svých cyklistických dovednostech odvezou domů. Nezbývá, než jim držet palce, aby se z nich do jara stali ukáznění a správní cyklisté, které nepotkají na silnicích žádné karamboly.

Školanda 3.A, 5.B a 8.A

Školanda 3.A, 5.B a 8.A

čtvrtek 16.6.

Po včerejším celodenním výletu se dnešní den odehrával v odpočinkovější formě činností, abychom děti mohli navrátit do milující rodičovské náruče v co nejlepší kondici. Dopoledne probíhalo převážně prohlubováním školních vědomostí a dovedností a po obědě už na děti čekala úniková hra, kterou pro ně připravila maminka Lucky Javůrkové z 8.A. Děti spolupracovaly ve smíšených týmech a všem se podařilo ve stanoveném limitu získat poklad. Večer na páťáky čeká bradavický ples a na všechny pak noční stezka odvahy. Zatím se školanda vydařila a doufejme, že to tak i vydrží. Tímto se loučíme a těšíme se na viděnou v Ostrově.

středa 15.6.

Jak jsme včera slíbili, hlásíme se z celodenního výletu. Počasí nám přálo, a tak se vracíme bohatší o skvělé zážitky, o nejmenovaný (radši) počet kilometrů, spousty suvenýrů pro rodiče a ve většině případů chudší o celé kapesné, protože nejčastější otázkou bylo:,, A bude tam nějaký obchod, kde si můžeme něco koupit?” I když máme ještě nějaký ten kilometřík do areálu před sebou, nálada je skvělá a naši výletníci zřejmě ještě budou mít dostatek energie, aby smlouvali o večerku. Zatím zdravíme všechny domů a zítra se opět ozveme.

úterý 14.6.

Po překvapivě klidné noci a výborné snídani si děti nejprve upevňovaly své znalosti ve třídách a poté už na ně čekalo velké policejní dobrodružství. Rodiče se však nemusí lekat. Jejich děti se neocitly v roli obviněných, nýbrž si zábavnou formou plnou soutěžních úkolů vyzkoušely práci kriminalistů. Jejich úkolem bylo vyřešit skutečný případ, který PČR v Karlovarském kraji řešila před dvěma lety. Na základě úspěšného týmového zvládnutí zadaného úkolu dostávaly nové a nové stopy, které je pak dovedly ke zdárnému vyřešení případu. Všichni naši detektivové pracovali v plném nasazení a na své výsledky byli náležitě pyšní. Po tomto výkonu jsme si pochutnali na obědu a vyrazili jsme vstříc novým zážitkům do Libé a jejího okolí. S dalšími zprávami se ozveme opět zítra z celodenního výletu.

pondělí 13.6.

Po příjezdu do Libé a po chutném obědě (viz foto jídelníčku) jsme překročili státní hranici se SRN a navštívili krásné bavorské město Hohenberg, kde si místní minimálně půl hodiny nemohli nakoupit, neboť jediný zdejší supermarket obsadili naši koupěchtiví žáci. Po návratu do ČR jsme se zastavili u tvrze Pomezná a náš desetikilometrový poznávací výlet jsme úspěšně završili návratem na základnu. Kdo si myslí, že dětem po výletu došla energie, velmi se mýlí, neboť chvíle před večeří i po ní strávily hraním míčových i jiných her. A trochu se obáváme, že si nějakou energii ještě ušetřily na dobu po večerce. Přejeme všem rodičům klidný večer a zítra se opět (dovolí-li to signál) ozveme.

Správný školák – jarní kola školní soutěže

Po vynucené kovidové pauze v lednu a únoru, jsme se od jara rozhodli k úpravě naší soutěže. Aby nedocházelo ke zbytečnému mísení žáků a aby byla soutěž ještě jednodušší, soutěží vždy celá třída, ve které se děti rozdělí do skupin a ty odpovídají na všechny otázky, za které pak dostávají body. Nejúspěšnější skupina nejen vyhrává třídní kolo, ale její výsledky jsou poté připsány do tabulky hodnocení všech tříd prvního stupně.

Aby bylo červnové vyhlášení výsledků opravdu překvapením, neuvádíme nyní záměrně bodové hodnocení. Můžeme jen říci, že  je nyní velmi vyrovnané a na všechny soutěžící bude čekat bez ohledu na pořadí zasloužená odměna.