logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

Po delší odmlce jsme se rozhodli, že nahradíme pěveckou soutěž jednotlivců soutěží celých tříd 1. stupně. Paní učitelky dostaly za úkol se svou třídou nacvičit v rámci hudební výchovy libovolnou píseň, kterou si děti v hodinách oblíbily. Nácviky a natáčení probíhaly od prosince do února, a protože se jedná o soutěž, a aby ani žáci na 2. stupni nezaháleli, ujali se hodnocení pěveckých vystoupení oni se svými učiteli hudební výchovy.

Výsledek hlasování:

  • 1. místo – 3.A (136 hlasů) – video
  • 2. místo – 2.B (111 hlasů) – video
  • 3. místo – 4. B (109 hlasů) – video

V dalším pořadí se umístily třídy 1.B, 5.A, 1.A, 3.B a 5.C.

Všem zúčastněným třídám velmi děkujeme za příjemný zážitek.

Dopisy pro Ježíška

Dopisy pro Ježíška

Jednou z částí učiva, které žáci procvičují v českém jazyku, je dopis. Protože se blíží čas vánoční, rozhodli jsme se, že napíšeme dopis Ježíškovi. Nenajdete v něm klasická přání v podobě dárků, které můžete zabalit pod stromeček, ale tentokrát se jedná o přání mnohem osobnější. Snad se tedy, milý Ježíšku, alespoň některá z nich dětem splní.

Statek Bernard

Statek Bernard

Dne 6.9 si žáci 5.A a 6.B mohli na statku Bernard vyzkoušet povolání pekaře a svíčkaře. V obou oborech si vedli výborně. Pochutnali si na vlastnoručně upečené placce a naučili se vyrobit vonnou svíčku, kterou si pak odvezli domů. Před odjezdem se ještě stihli pomazlit se zvířátky a užít si i další lákadla příjemného prostředí statku. Domů jsme se po vydařeném dopoledni vraceli bohatší o zajímavé zážitky a hlavně s výbornou náladou.

Finanční gramotnost se spořitelnou

Finanční gramotnost se spořitelnou

Dne 27.4. k nám zavítala maminka našeho žáka T. Marvánka, aby nám představila zábavnou aplikaci České spořitelny s názvem Abeceda peněz. Tato aplikace zajímavou a poutavou formou seznamuje se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti a děti si v ní mohou prakticky vyzkoušet správný způsob hospodaření s financemi. Pro děti bylo jistě také zajímavým bonusem soutěžení s bonbóny, které získávaly jako zastoupení za finanční vklad. Jen na nich tedy bylo, jak svým aktivním přístupem svůj počáteční vklad ,,rozmnoží“.
Tímto bychom chtěli paní Marvánkové poděkovat za velmi příjemné seznámení se se světem financí, které bylo pro děti velkým přínosem.

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

Po téměř tříleté pauze se nám opět podařilo vrátit k oblíbené pěvecké soutěži 1. stupně. Přihlásilo se do ní čtyřicet natěšených zpěváčků, kteří zvítězili už jen tím, že porazili úspěšně svou trému a potěšili nás velice hezkým písničkami.

Na stupních vítězů však bohužel nikdy všichni stát nemohou, a proto si v první kategorii 1.a 2. ročníků 1. místo vyzpíval Vítek Kollarov, 2. místo Maruška Petruňová a 3. příčku obsadila Karolínka Klcsoová.

V druhé kategorii 3. až 5. ročníků byla zastoupena hlavně pěvecká dua. Zde proto svou cenu za první místo mezi sebe musely rozdělit Laura Svobodová a Šárka Mondri, rovným dílem se podělili také Eliška Kulhavá a Jakub Horváth, kteří byli druzí a o svou cenu za 3. místo se prý rozdělí až doma Terezka Šípošová.

I na ostatní soutěžící ale samozřejmě čekala sladká odměna, a tak nikdo neodcházel domů s prázdnou. Mnozí dokonce odcházeli s předsevzetím, že si příště také vyzpívají dort.