logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Statek Bernard

Statek Bernard

Dne 6.9 si žáci 5.A a 6.B mohli na statku Bernard vyzkoušet povolání pekaře a svíčkaře. V obou oborech si vedli výborně. Pochutnali si na vlastnoručně upečené placce a naučili se vyrobit vonnou svíčku, kterou si pak odvezli domů. Před odjezdem se ještě stihli pomazlit se zvířátky a užít si i další lákadla příjemného prostředí statku. Domů jsme se po vydařeném dopoledni vraceli bohatší o zajímavé zážitky a hlavně s výbornou náladou.

Finanční gramotnost se spořitelnou

Finanční gramotnost se spořitelnou

Dne 27.4. k nám zavítala maminka našeho žáka T. Marvánka, aby nám představila zábavnou aplikaci České spořitelny s názvem Abeceda peněz. Tato aplikace zajímavou a poutavou formou seznamuje se základními pojmy z oblasti finanční gramotnosti a děti si v ní mohou prakticky vyzkoušet správný způsob hospodaření s financemi. Pro děti bylo jistě také zajímavým bonusem soutěžení s bonbóny, které získávaly jako zastoupení za finanční vklad. Jen na nich tedy bylo, jak svým aktivním přístupem svůj počáteční vklad ,,rozmnoží“.
Tímto bychom chtěli paní Marvánkové poděkovat za velmi příjemné seznámení se se světem financí, které bylo pro děti velkým přínosem.

Pěvecká soutěž

Pěvecká soutěž

Po téměř tříleté pauze se nám opět podařilo vrátit k oblíbené pěvecké soutěži 1. stupně. Přihlásilo se do ní čtyřicet natěšených zpěváčků, kteří zvítězili už jen tím, že porazili úspěšně svou trému a potěšili nás velice hezkým písničkami.

Na stupních vítězů však bohužel nikdy všichni stát nemohou, a proto si v první kategorii 1.a 2. ročníků 1. místo vyzpíval Vítek Kollarov, 2. místo Maruška Petruňová a 3. příčku obsadila Karolínka Klcsoová.

V druhé kategorii 3. až 5. ročníků byla zastoupena hlavně pěvecká dua. Zde proto svou cenu za první místo mezi sebe musely rozdělit Laura Svobodová a Šárka Mondri, rovným dílem se podělili také Eliška Kulhavá a Jakub Horváth, kteří byli druzí a o svou cenu za 3. místo se prý rozdělí až doma Terezka Šípošová.

I na ostatní soutěžící ale samozřejmě čekala sladká odměna, a tak nikdo neodcházel domů s prázdnou. Mnozí dokonce odcházeli s předsevzetím, že si příště také vyzpívají dort.

Správný školák

Správný školák

V minulém školním roce probíhala soutěž Správný školák kvůli covidovým opatřením ve dvou formách. Zpočátku začínala tradičně, ale se sílícím onemocněním a s ním spojenými opatřeními bylo nutno provést zásadní úpravy. Protože se děti různých tříd nesměly mezi sebou mísit, soutěžila vždy celá třída tak, že se rozdělila do několika skupinek a počítal se výsledek nejlepší třídní skupiny.

Aby komplikací nebylo málo, nemohlo být vyhlášení výsledků soutěže v červnu, jak bylo vždy zvykem, ale muselo se přesunout až na září letošního školního roku. Nakonec vše ale dospělo ke zdárnému konci a odměnu 4 000 Kč si mohly třídy rozdělit podle umístění takto:

KATEGORIE 2. a 3. třídy
1. místo – 3. A – 700 Kč
2. místo – 2. B – 600 Kč
3. místo  – 2. A – 500 Kč
4. místo  – 3. B – 200 Kč
 
KATEGORIE 4. a 5. třídy
1. místo – 4. B – 700 Kč
2. místo – 5. B – 600 Kč
3. místo – 4. A – 500 Kč
4. místo – 5. A – 200 Kč

jedná se o bývalé označení tříd (nyní jsou již třídy o ročník výše)

Doufáme, že si všechny třídy odměny užijí a že zažijí mnoho úspěchů a zábavy i v letošním soutěžním školním roce.

Dopravní výchova

Dopravní výchova

Všichni žáci čtvrtých ročníků vždy usilují o získání průkazu cyklisty. Nejinak tomu bylo i v tomto školním roce, a proto jsme 10. 10. vyrazili do Karlových Varů, aby zde děti získaly potřebné znalosti, které jim zajistí tento cenný průkaz obdržet. Dnes se seznámily s povinnou výbavou kola a cyklisty, zopakovaly si dopravní značky a seznámily se s pravidly provozu na silnicích a hlavně na obávaných křižovatkách. Po teoretické části následoval výcvik praktický, kdy každý účastník provozu získal  své nemotorové vozidlo a vyrazil vstříc nástrahám silničního provozu. Závěrem lze říci, že naši budoucí držitelé průkazů budou mít ještě co zdokonalovat, než si potvrzení o svých cyklistických dovednostech odvezou domů. Nezbývá, než jim držet palce, aby se z nich do jara stali ukáznění a správní cyklisté, které nepotkají na silnicích žádné karamboly.