logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Květnové aktivity

Květnové aktivity

Exkurze Witte-automotive

Dne 10.5. naše třída 6.C, 7.D navštívila podnik Witte automotive v Ostrově na průmyslové zóně. Byli jsme seznámeni s provozem a výrobou firmy.

Exkurze byla rozdělena na dvě části, teoretickou a praktickou. V první části nám prostřednictvím prezentace seznámili s historií a současností firmy Witte. Naše vědomosti prověřil závěrečný kvíz v aplikaci Kahoot. Vítězové si odnesli užitečné ceny s logem této firmy. V druhé části jsme se byli podívat na výrobky autodílů přímo do samotné provozu firmy. Výrobky, které jsme mohli vidět při samotném zrodu jako mechanická řešení pro dveře, přední a zadní kapoty, zámkové garnitury, dveřní kliky i produkty do automobilových interiérů, na příklad pro autosedačky.

Na závěr jsme navštívili firemní jídelnu, kde se zaměstnanci stravují a občerstvují či odpočívají. Dětem se velmi líbilo, pokládali průvodcům všetečné dotazy a byli opravdu spokojeni.

Projektový den v Ekocentru Ostrov

Dne 11.5. se uskutečnil již druhý projektový den ve škole pro třídu 6.C a 7.D, který se uskutečnil, podle potřeb v Ekocentru Ostrov. Naše zkoumání bylo zaměřeno na třídy obratlovců se zaměřením na plaze a drobné savce, které jsme v letošním roce probírali v rámci výuky v hodinách přírodopisu. Paní lektorka nás seznámila s podrobnou stavbou těchto obratlovců, jejich odlišností, prostředím, kde žijí. Nakonec jsme měli možnost některé živočichy vidět na vlastní oči. Seznámit se s možnostmi domácího chovu těchto zástupců obratlovců.

Děti si odnesly kromě nových poznatků i nevšední zážitky.

Kreativní dílna v Letohrádku v Ostrově

Dne 17.5. jsme s naší speciální třídou šesťáků a sedmáků navštívili galerii v Letohrádku v Ostrovském parku. Kde týden před naší návštěvou proběhla vernisáž pana fotografa Bořka Hořínka. Kurátorka výstavy nám ukázala zajímavá díla této výstavy a vysvětlila žákům, jak si samotné fotografie prohlížet. Celá řada děl byla pro žáky hádankou, protože autor pracuje s optickými klamy.

V druhé části naší návštěvy nás čekala samotná vlastní kreativní práce. Měli jsme velké štěstí a přišel sám autor fotografií a s dětmi pracoval na společném výtvarném díle. Tak si samy žáci zahráli na umělce a vyzkoušely různé techniky při tvorbě obrazů. Povedené dílo, nám zůstalo na památku a vyzdobíme si jím naší třídu. Byl to pro všechny nevšední umělecký zážitek a určitě se do Letohrádku vrátíme.

Návštěva Ekocentra

Návštěva Ekocentra

V pondělí 5. prosince navštívily třídy 6.C a 7.D Ekocentrum v Ostrově. Ověřili jsme si znalosti z oblasti savců, které právě probíráme v hodině Přírodopisu. Kromě morčat, potkanů a křečků jsme mohli vidět i činčily. Připomněli jsme si jejich způsob života a čím se živí.

Dalšími živočichy byli plazi. Někteří se trochu báli, ale nakonec jsme to všichni zvládli. Viděli jsme, jak vypadají, čím se živí a jak ohromní mohou být.

Ve venkovních výbězích jsme pak obdivovali kozy, králíky, dravé ptáky i papoušky. Nejvíce nás zaujala liška. Pro některé to bylo první skutečné setkání s tímto tvorem.

V příjemném prostředí se jsme dozvěděli spoustu zajímavého a strávili jsme příjemný den. Byl to skvělý dárek k Mikuláši.

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Ve středu 8.června jsme s žáky 6.D a 7.C navštívili Zámecký park v Ostrově. Paní průvodkyně nás seznámila s historií a původním půdorysem této překrásné lokality. Kromě digitálních úprav jsme mohli zhlédnout i modely, které jsou vystaveny v přilehlém zámečku. Byly jsme okouzleni výrobky starých mistrů, ať už se jednalo o sochy, stavby ,nebo porcelán.

Počasí nám přálo, děti se dozvěděly mnoho nových informací a tak pokládám tuto exkurzi za velmi zdařilou.

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou:

  • Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce
  • Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání
  • Lenka Zachardová – školní psycholog
  • Kateřina Rücková – školní metodik prevence

Bližší informace najdete ve směrnici ředitele školy (viz ZDE).