logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Komentovaná prohlídka

Komentovaná prohlídka

Ve středu 8.června jsme s žáky 6.D a 7.C navštívili Zámecký park v Ostrově. Paní průvodkyně nás seznámila s historií a původním půdorysem této překrásné lokality. Kromě digitálních úprav jsme mohli zhlédnout i modely, které jsou vystaveny v přilehlém zámečku. Byly jsme okouzleni výrobky starých mistrů, ať už se jednalo o sochy, stavby ,nebo porcelán.

Počasí nám přálo, děti se dozvěděly mnoho nových informací a tak pokládám tuto exkurzi za velmi zdařilou.

Školní poradenské pracoviště

V souvislosti s realizací preventivních opatření bylo ve škole zřízeno školské poradenské pracoviště, jeho členy jsou:

  • Radek Pícha – výchovný a kariérový poradce
  • Václav Hruška – výchovný poradce pro speciální vzdělávání
  • Lenka Zachardová – školní psycholog
  • Kateřina Rücková – školní metodik prevence

Bližší informace najdete ve směrnici ředitele školy (viz ZDE).