logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Vánoční dílničky

Vánoční dílničky

V době Adventu se tradičně v mateřské škole konaly vánoční dílničky pro děti a rodiče. Každá třída si připravila několik výrobků, které si rodiče s dětmi společně vytvořili. Většinou se vytvářely vánoční ozdoby. V některých třídách to vonělo po perníčcích, které děti sami napekly. Společně tak všichni prožili příjemné odpoledne s nádechem nadcházejících svátků.

Předškoláci ve školách

Předškoláci ve školách

V posledních letech byly v ostrovských základních školách modernizovány některé učebny. Vzhledem k tomu, že na jejich přestavbu byly využity evropské dotace, jsou školy povinné v rámci povinné udržitelnosti projektů pozvat opakovaně děti a žáky z jiných škol. Naši předškoláci dostali pozváni z naší základní školy a ze Základní školy, Masarykova.

V naší škole si nejprve prohlédli dílny a kuchyňku, kde na ně čekaly zajímavé činnosti. Rozdělili se do dvou skupin. V dílnách pracovali s keramickou hlínou, ze které vytvářeli svícny a květiny. Hotové výrobky dekorovali razítky a rydly. Pro většinu z nich to byl nový materiál, ze kterého mohli tvořit. Ve školní kuchyňce pekli z lineckého těsta. Nejprve si vyváleli těsto a poté vykrajovali různé tvary, které posléze pekli. Vlastnoručně vyrobené cukroví chutnalo docela jinak. I když ve školce často pečeme, nebylo to stejné, děti si velkou kuchyňku s veškerým vybavením užívaly, jako profesionálové. Při druhé návštěvě se skupinky vyměnily. Osahat hlínu a upéct cukroví, si tak postupně mohli všichni.

Při návštěvě ZŠ Masarykova jsme nahlédli do šaten, tříd, tělocvičny a dílen. Nakonec jsme došli na druhý stupeň, kde pro nás měli připravené pokusy v laboratorních učebnách. V jedné z nich předškoláci experimentovali se závažími a v druhé se silou magnetů. Od činností se nemohli odtrhnout, jak je zaujaly. Při další návštěvě pro nás připravili pokusy chemické, ve kterých jsme zkoumali vlastnosti různých kapalin za přidání jiných látek, jako příklad ocet s jedlou sodou.

Jsme moc rádi za pozvání do škol, už se moc těšíme na další vaření, tvoření a experimentování.

Návštěva v 1. třídách

Návštěva v 1. třídách

Třída Soviček a Žabiček navštívila prvňáčky v naší základní škole. Paní učitelky nám společně s dětmi ukázaly, co vše se už naučily. Zazpívaly nám písničky, četly, počítaly i psaly. Všichni společně skládali puzzle. Děti ze školky si vyzkoušely, jaké to je sedět ve školních lavicích. Příjemná a laskavá atmosféra ve třídě byla nakažlivá, tak nám hodina utekla jakoby nic, našim dětem se ani nechtělo odejít.

Děkujeme šikovným paním učitelkám i prvňáčkům za příjemně strávené chvíle ve škole. Všichni předškoláci už se nemohou dočkat, až bude 1. září.