Naše škola (základní i mateřská) se stala od září partnerem Střední odborné školy stavební Karlovy Vary při realizaci projektu „Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji“.