logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Ochrana oznamovatelů

V návaznosti na Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie byla vytvořena směrnice ředitele školy upravující podmínky poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly.

  Škola, jakožto povinný subjekt, zveřejňuje informaci, jak postupovat v případě oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném protiprávním jednání, které má znaky trestného činu nebo přestupku nebo porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

  Přijetí oznámení od oznamovatele protiprávního jednání je v rámci vnitřního oznamovacího systému svěřeno výlučně příslušné osobě. Ředitel školy určil příslušnou osobou Mgr. Václava Hrušku.

  Příjem oznámení probíhá:

  • písemně elektronicky – hruska.vaclav@zsamsostrov.cz (do předmětu e-mailu napište OZNÁMENÍ)
  • písemně v listinné podobě – na adresu Václav Hruška, Myslbekova 996, 363 01 Ostrov (nutno označit „NEOTEVÍRAT“)
  • ústně osobně – budova základní školy, Myslbekova 996, Ostrov (kancelář zástupců ředitele)
  • ústně telefonicky – na čísle 608030003

  Příslušná osoba je vázána mlčenlivostí, a to i vůči povinnému subjektu. K oznámením a jejich obsahu nebude mít přístup nikdo jiný než příslušná osoba.

  autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
  vydáno: 14. 12. 2021

  Mohlo by vás zajímat …