logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Prominutí poplatků

Za poslední rok byly školní družina i mateřská škola opakovaně mimo provoz z důvodu celostátního uzavření, případně z důvodu výskytu covid-19 v naší škole. Z těchto důvodů jsme zákonným zástupcům dětí a žáků vraceli úplatu za předškolní vzdělávání, rep. za zájmové vzdělávání (celou, případně poměrnou část podle délky uzavření zařízení).

Abychom neposílali peníze zpět na účty rodičů, je toto ve školním platebním systému zaevidováno jako platba, což se projeví buď jako přeplatek nebo jako snížení aktuální platby.

autor příspěvku: Mgr. Fous Martin
vydáno: 19. 3. 2021

Mohlo by vás zajímat …

Kontrola osobních dat evidovaných ve škole

Pokud se změní osobní údaje dítěte, žáka či jeho zákonných zástupců, je potřeba změnu nahlásit škole (jedná se nejen o změnu bydliště, ale především telefonních čísel). Nové údaje není nutné někomu posílat, ale rodiče je mohou k dítěti zaevidovat sami.

Jídelní lístek

Jídelní lístek

Jídelní lístek na následující dny pro školní restauraci Primirest a školní jídelnu v mateřské škole najdete na webu školy v sekcích věnovaných jídelnám.