logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Jazykové soutěže

Jazykové soutěže

Jsme velmi potěšeni, že Vás můžeme informovat o tom, jak skvěle dopadli naši žáci v okresních kolech konverzačních soutěží v německém a anglickém jazyce. Vezměme to popořadě.

Německý jazyk

Ve čtvrtek 9.března se na Základní škole jazyků Libušina v Karlových Varech uskutečnilo okresní kolo soutěže v německém jazyce. Reprezentovali nás celkem čtyři zástupci ve dvou kategoriích.

Pro žáky šestých a sedmých tříd je určena kategorie I.A, kterou letos ovládl Lukáš Kučera ze 7.B. a s přehledem vyhrál. Na krásném 4.místě se umístila Klára Štefková ze 7.A.

V kategorii II.A soutěží žáci osmých a devátých tříd ZŠ. Naše žačka Eliška Weissová (9.A) obsadila skvělé 3.místo, čímž si vybojovala také postup do kola krajského. Naše další reprezentantka Lucka Hyčková  (9.A) se umístila na krásném děleném 5.-6.místě.

Němčina to nemá vedle angličtiny vůbec jednoduché. Angličtina přece jen hýbe světem. Je ale jistě na místě ocenit snahu a velkou píli našich žáků. Všichni museli do přípravy investovat spoustu sil a svého volného času. O tom, že se to vyplatilo, není jistě pochyb.

Anglický jazyk

Okresní kolo soutěže v anglickém jazyce se konalo 10. března v DDM v Karlových Varech. Do něj postoupili vítězové školního kola obou kategorií. V tvrdé konkurenci žáků mnoha škol karlovarského okresu se ale ti naši vůbec neztratili.

Nádherného výsledku dosáhla Klára Štefková (7.B), která kategorii I.A vyhrála a přivezla si diplom a cenu za 1.místo.

V kategorii II.A statečně bojoval Šimon Vítek (8.B), který obsadil úžasné 5.místo.

Potvrdilo se, že naši žáci jsou schopni obstát v nabité konkurenci. Boje jsou vždy tuhé a rozhoduje každičký bod.

My jsme moc rádi, že i naši žáci mají zájem o cizí jazyky a jsou tak úspěšní.

I když ne všichni dosáhli na stupně vítězů, určitě žáci ocení nově získanou zkušenost a uvědomí si, že se dokáží svým výkonem prosadit mezi svými vrstevníky, což je důležitým aspektem po jejich další motivaci.

Věříme, že své znalosti a dovednosti budou s chutí rozvíjet i nadále.

Thank you! We are proud of you😊. / Vielen Dank! Wir sind stolz auf euch😊.

Konverzační soutěž

Konverzační soutěž

Uplynul další rok a před námi stanul opět nelehký úkol – vybrat ty, co na 2. stupni umí nejlépe „válet“ anglicky a budou v březnu reprezentovat v okresním kole konverzační soutěže v anglickém jazyce naši školu. A aby se jimi stali opravdu ti nejlepší z nejlepších, podrobili jsme je v pondělí 9. ledna 2023 nelehkému testování. Museli zvládnout poslechová cvičení vyšší náročnosti, cvičení zaměřená na slovní zásobu a porozumění textu, a tři nejlepší v každé kategorii pak také ústní část s porotci. Že to byly nervy a že se pořádně zapotili Vám jistě potvrdí sami.

A jak to všechno dopadlo?

V kategorii IA (6. a 7.třída) zvítězila Klára Štefková ze 7.B. Druhé místo obsadil Lukáš Kučera ze 7.A a třetí místo Matěj Rezák ze 7.B.

Vítězem kategorie IIA se letos stal Šimon Vítek z 8.B, druhé místo patří Jonáši Malinovi z 9.B a třetí příčku obsadil Lukáš z 8.B.

My, učitelé angličtiny na 2. stupni, jsme zjistili, že máme na škole spoustu šikovných dětí, které mají odvahu a chuť učit se angličtinu. Všichni nás mile překvapili a dodali nám svými výkony spoustu elánu do další naší práce. Děkujeme.

Postupujícím vítězům budeme 10. března 2023 držet palce!

Soutěž v AJ – okresní kolo

Soutěž v AJ – okresní kolo

V úterý 22. března 2022 vyrazili vítězové našeho školního kola soutěže v konverzaci v anglickém jazyce do Karlových Varů do kola okresního. V nabité konkurenci porota prověřila jejich jazykové schopnosti – od poslechu, čtení, pravopisu, popisu obrázku až ke konverzaci na zvolené téma. Oba naši zástupci se v této náročné soutěži neztratili, v kategorii 6. a 7. tříd jsme po dlouhém měření sil vybojovali páté, v kategorii 8. a 9. tříd šesté místo. Znalosti soutěžících jsou stále na vyšší úrovni, proto nás tento úspěch Klárky Štefkové (6.B) a Ládi Danče (8.A) velmi těší. Věříme, že se nám příští rok podaří cenné zkušenosti zúročit. 

Soutěž v AJ – okresní kolo

Soutěž v angličtině

V týdnu od 14. do 18. února 2022 uspořádal tým učitelů angličtiny na druhém stupni školní kolo soutěže v anglické konverzaci. Žáci byli podle ročníků rozděleni do kategorií I.A (6. a 7.třída) a II.A (8. a 9.třída). Letos našlo odvahu zúčastnit se a poměřit své síly a dovednosti celkem dvaadvacet studentů. V obou kategoriích nakonec zazářili zástupci mladších ročníků. V kategorii I.A zvítězila Klára Štefková (6.B) a v kategorii II.A obsadil první místo Ladislav Danč (8.A). Oba vítězové postupují do okresního kola, které se uskuteční 22.března v Karlových Varech. Budeme jim držet palce!

Všem děkujeme za účast, vítězům gratulujeme a už teď se těšíme na další klání.

Tým učitelů AJ druhého stupně

Soutěž v němčině

Naše žákyně Kamila Jeřábková z 8.A se v úterý 16.3.2021 zúčastnila okresního kola konverzační soutěže v němčině, která tentokrát probíhala on-line. Soutěžila v kategorii II.A (8. + 9.třída) a obsadila v konkurenci dalších osmi účastníků krásné 4.místo. Žáci nejdříve psali on-line test, který prověřil jejich znalosti gramatiky a slovní zásoby, v následné ústní části hovořili na vybrané téma s porotou a popisovali obrázek.

Hezké čtvrté místo sice není postupové, ale je jistě příslibem pro příští rok. Naší reprezentantce děkujeme, gratulujeme a věříme, že i příští rok budou žáci naší školy silnou konkurencí dalším účastníkům.