logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Simulace jednání Rady Evropské unie

Simulace jednání Rady Evropské unie

V pátek 24. června  se třída 5.B změnila na zasedací sál Rady Evropské unie. Žáci se vžili do rolí ministrů a ministryň členských států Evropské unie a společně vyjednávali o významných otázkách.

Před samotným jednáním si vyslechli přednášku na téma Evropská unie, ve které se dozvěděli vše o jejím vzniku, jaké byly vlastně důvody evropské integrace, co EU dělá, kde sídlí, o členských státech, jaké jsou výhody členství v EU, o nerovnosti členů, protichůdných zájmech, o problémech EU a mnoho dalšího. Následně si vyzkoušeli jednat o několika tématech.

Byli seznámeni s jednacím řádem, vyjednávali, vedli kuloární jednání a hlasovali o vyjednaných bodech jednání.

Rada EU je hlavní rozhodovací orgán Evropské unie. Reprezentuje členské státy a má rozsáhlé zákonodárné a výkonné pravomoci. Každá členská země je v ní zastoupena na ministerské úrovni, jednání Rady EU se vždy účastní jeden ministr z každé vnitrostátní vlády všech členských zemí. Každý ministr v Radě je zplnomocněn k závaznému jednání jménem své vlády, nese odpovědnost vůči svému vnitrostátnímu parlamentu a občanům. 

Celou simulací žáky provedl student Právnické fakulty UK a náš bývalý žák Lukáš Tamchyna, který má se simulacemi bohaté zkušenosti, neboť je pořádal pro Pražský studentský summit.

1.B poprvé ve škole

1.B poprvé ve škole

Budoucí prvňáčci třídy 1.B navštívili ve středu 22.6. základní školu, aby se seznámili s paní učitelkou Hanou Tamchynovou, prohlédli si svoji třídu a školu. Na závěr své návštěvy si zasoutěžili na hřišti, kde si pro ně žáci 5.B připravili stanoviště s úkoly. Zaslouženou odměnu si odnesli všichni.

Vlastivědná exkurze

Vlastivědná exkurze

V úterý 17. května jsme se vydali na výlet do Prahy. Nejprve na prohlídku Pražského hradu, o kterém jsme se v letošním roce učili ve vlastivědě. S profesionálními průvodci jsme si prohlédli všechna čtyři nádvoří a interiéry katedrály sv. Víta, Starého královského paláce, Basiliky sv. Jiří a Zlatou uličku.  Po Zámeckých schodech jsme pak sešli do Staré Prahy, odtud přes Karlův most k Staroměstské radnici, kde jsme si prohlédli orloj. Součástí prohlídky byla také Staronová synagoga, budova Karolina a Stavovské divadlo. Prohlídku Staré Prahy jsme zakončili u Prašné brány.

Korunovační klenoty

Korunovační klenoty

V březnu se naši žáci vydali na hrad Loket, kde si prohlédli unikátní putovní výstavu ,,Korunovační klenoty na dosah“. Mistrovská replika korunovačních klenotů je k vidění v nově zrekonstruovaných prostorách Severního paláce.

Formou interaktivních panelů, vyobrazení a exponátů co nejvěrněji ilustrujících období jejich vlády se seznámili také s historií 22 vladařů napříč pěti staletími.

K nejzajímavějším patřila jistě ukázka Řádu zlatého rouna a Longinova kopí, kopie slavnostních šatů Marie Terezie a korunovační plášť Ferdinanda II., oficiální replika Pražského Jezulátka či příklady husitských zbraní.

Exkurze do Techmanie

Exkurze do Techmanie

Ve čtvrtek 11. listopadu vyrazily třídy 5.A a 5.B na exkurzi do Planetária a Techmanie v Plzni.

Žáci experimentovali a poznávali, jak funguje svět kolem nás kombinací všech vjemů, protože zdejší interaktivní exponáty nejsou obyčejné hračky. Každý z nich má za úkol vysvětlit něco z přírodních jevů či z oborů lidských činností.

Součástí návštěvy Planetária byly filmy v oblíbeném 3D (,,Astronaut“ a ,,Dream Big“). V Techmánii  jsme si na závěr užili show s názvem ,,Tekutý dusík“.

třída 5.A

třída 5.B