logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Mateřská škola

Mateřská škola je nedílnou součástí školy – k základní škole byla připojena v roce 1995 (kapacita školky je 96 míst). 

Třídní schůzky

V úvodu školního roku se konají v základní i mateřské škole informativní třídní schůzky. Termíny najdete dále …

Výše školného v MŠ od 1. září 2022

Od 1. září se mění výše úplaty za předškolní vzdělávání na 411 Kč za celodenní docházku.

Informace pro rodiče nových dětí ve školce

V květnu se konal zápis do mateřské školy. Od září budou ve škole čtyři třídy. Zákonní zástupci především nových dětí najdou v článku důležité informace.

Rozdělení dětí v MŠ

Ve školním roce 2022/2023 budou ve školce čtyři třídy. V článku najdete odkaz pro zobrazení seznamů dětí.

Výsledek zápisu do mateřské školy

Ve dnech 2. až 16. května se konal zápis k předškolnímu vzdělávání. Zapsáno bylo 45 uchazečů, přijato bylo 34 dětí.

Poslední dny ve školce

Poslední dny ve školce

Děti ze Soviček a Žabiček se rozloučily s mateřskou školou. Paní učitelky pro ně připravily …

Děti poznávají svět

Děti poznávají svět

Červen tradičně patří k poznávání celého světa. Děti se seznamovaly se světadíly a s životem na nich.

Školka v zooparku

Školka v zooparku

V úterý 14. 6. se celá naše školka vydala na celodenní výlet do Zooparku Chomutov.

Den pro Ostrov

Den pro Ostrov

Děti ze Soviček a Žabiček vystoupily v parku na akce Den pro Ostrov ….

Svět květin a hmyzu

Svět květin a hmyzu

Děti ze školky se seznamovaly s různými druhy květin a hmyzu. Při vycházkách jsme rozlišovali…

Týden ke Dni dětí

Týden ke Dni dětí

V týdnu měly děti svátek, proto jsme si pro ně připravili bohatý program…

Řemeslný den

Řemeslný den

Předškoláci z mateřské školy navštívili Stavební školu Karlovy Vary, kde pro ně připravili řemeslný den …