logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Sdružení rodičů – členské příspěvky

Členské příspěvky do sdružení rodičů se vybírají bezhotovostně na začátku školního roku. Zaplacením členského příspěvku se zákonný zástupce dítěte stává členem sdružení.

 

Výše příspěvku:

  • rodiče platí 300 Kč na nejmladší dítě
  • a dále pak 150,- Kč na každé další dítě v naší škole či školce

 

Informace pro bezhotovostní platbu:

  • peníze se posílají na bankovní účet 2700214463 / 2010 (nejedná se o účet školy)
  • variabilní symbol je stejný jako pro platby ve škole či školce (družina, školné stravné ve školce, třídní fond)
  • specifický symbol: 150

 

Rozpočet sdružení a jeho čerpání:

  • stanovy sdružení jsou TADY
  • rozpočet najdete ZDE
  • informace o použití členských příspěvků TADY
Za kulturou a poznáním

Za kulturou a poznáním

Příchozí jaro jako by volalo ven z lavic, vzhůru do světa, do velkých měst, něco uvidět, zažít! Tomuto volání neodolali žáci 9.A a 9.B a s jejich třídními učitelkami koncem dubna navštívili naše hlavní město a posléze začátkem května známé severočeské město Most.

V Praze jsme si s velkým zájmem prohlédli expozice zrekonstruovaného Národního muzea, a to od nejnižších pater až po nejvyšší. Z prosklené kopule panteonu byl ohromující výhled na město, byla vidět i panoramata Pražského hradu, ke kterému jsme později došli pěšky přímo od budovy muzea! Ano, ač jsme byli ve městě, nachodili jsme tisíce kroků. Na Václavském náměstí jsme se občerstvili a pak jsme pokračovali přes Staré město kolem nádherných budov a věhlasných míst na Staroměstské náměstí, kde jsme díky skvělému načasování paní učitelky Koutné přišli přesně na výměnu apoštolů na Staroměstském orloji. Přes Karlův most jsme se přesunuli až k Pražskému hradu, kde jsme opět měli možnost zhlédnout výměnu stráží. Po prohlídce hradního areálu a nádherné Svatovítské katedrály jsme se odebrali – opět pěšky – na místo v městské části Pohořelec, kde nás už čekal autobus do Ostrova.

Nedlouho poté jsme se vydali do Městského divadla v Mostě na představení Hráči od N. V. Gogola. Herci podali obdivuhodný výkon, představení nepostrádalo napětí, vtipné dialogy, nadčasové postřehy ani dramatický závěr. Myslím, že naši deváťáci byli překvapeni, jaký prožitek jim může poskytnout zdramatizované umělecké dílo. S potěšením konstatujeme, že do divadla přišli všichni slušně upraveni (půvabné dívky, důstojní chlapci) a svým kulturním chováním ukázali, že už jsou opravdu na prahu dospělosti.

Robotika v hodinách informatiky

Robotika v hodinách informatiky

Od začátku tohoto školního roku mají naši žáci možnost zažít opravdovou „Škola hrou“ a v hodinách informatiky si hrát a vzdělávat se s robotickými stavebnicemi Lego WeDo, minirobůtky Ozobot a kapesnými mikropočítači Micro:bit.

V souladu s novým školním vzdělávacím plánem pro informatiku naše škola zakoupila robotické stavebnice Lego WeDo 2.0 a k nim tablety s aplikacemi, pomocí které sestavené modely rozhýbají.

V hodinách tak děti mají k dispozici robotické stavebnice Lego WeDo 2.0 a k nim tablety s aplikací, pomocí které sestavené modely rozhýbají. Učí se tím základy algoritmizace a robotiky. Žáci 4.A, 4.B, 4.C, 5.C, 6.D i 7.C již skládali blikajícího šneka, ventilátor, model průzkumného satelitu na Marsu, jednoduché vozítko nebo i vlastní modely. Byli velmi šikovní a ukázalo se, že někteří stejné či podobné stavebnice již doma mají.

Děti ze spojené třídy 6.D a 7.C již pomocí aplikace v tabletu programovaly tanec minirobůtků ozobotů.

Šesťáci a sedmáci si zdárně vyzkoušeli programování micro:bitů, kde místo psaní kódu skládají program pomocí bloků. Princip vizuálního programování již naši žáci znají z dětského programovacího jazyka Scratch, kterému se v hodinách informatiky též věnujeme.

Přespání ve škole

Přespání ve škole

Za přípravu a realizaci stezky odvahy deváťáci směli strávit noc ve škole, o což – ač to rodičům a učitelům nepřijde moc pochopitelné – moc stáli. A jakou lepší večeři si mohli přát než pizzu z nové pizzerie v našem městě! Po takovém posilnění si chvíli odfrkli a už se hrnuli do tělocvičny, kde paní učitelka Koutná a pan učitel Kunc zorganizovali florbalový turnaj a neváhali nasadit ani své rodinné příslušníky. Tím pádem byly čtyři týmy a jako nejúspěšnější se ukázali sportovci z 8.A. Po takovém výkonu by učitelé čekali, že jejich svěřenci usnou jako mimina, no museli se smířit s tím, že to bude dlouhá noc. Nakonec si však všichni vyzkoušeli, jak se vlastně spí ve škole a mnozí odcházeli s tím, že doma ve vlastní posteli je to přece jenom komfortnější 😊 Některá ranní ptáčata si ještě stihla připravit luxusní snídani v našich skvěle zařízených nových kuchyňkách. Společně strávených několik večerních a nočních hodin kolektivy 9.A, 9.B i 9.D ještě více stmelil a všichni doufáme, že budeme ještě mít příležitost pobýt takhle spolu a svorně i na škole v přírodě.

Stezka odvahy 2021

Stezka odvahy 2021

V jeden nehezký, nevlídný listopadový podvečer, kdy venku už splývala mlha s tmou, se v naší škole potkalo na šedesát strašidelných bytostí z říše pohádek pro děti i dospělé. A div se světe, chlapci a děvčata z prvního stupně i se svými rodiči byli ochotni čekat frontu v zimě, aby ta strašidla mohli vidět a nechat se jimi vyděsit.

V šatnách se krčili upíři, po schodech se proháněli kostlivci, hádanky na patrech pokládali hejkalové a plesniví vojáci. Z tmavých koutů vyskakovala robotická dvojčata, panenky z hororů či uprchlíci z Bohnic. To vše podbarvovala temná hudba linoucí se prostory školy doplňována výkřiky, u kterých nejednomu tuhla krev v žilách. Ne každý zvládl takový nápor na nervy a byla i taková dítka, která se ještě v šatně otočila a ze strašidelné školy uprchla. Ale ti, co zvládli všech 12 otázek a vyluštili děsivou tajenku, za odměnu dostali sladký bonbón a jistě je hřál i pocit vlastní odvahy.

Opět se ukázalo, jak populární je tato akce a jak se u ní deváťáci vždy vyřádí. A příští rok se na strašení mladších spolužáků těší letošní osmáci!