logo školy
Outlook - školní maily
školní platební systém
webová aplikace Bakaláři
ke stažení
školní Moodle

Základní škola a Mateřská škola Ostrov

Myslbekova 996, příspěvková organizace

Korsika 2024

Korsika 2024

1. zpráva

Díky vstřícnosti řidičů busu ( děkujeme firmě Autodoprava Višňák ) jsme mohli svá zavazadla naložit už s jednodenním předstihem a v den odjezdu jsme tak mohli přijít ve smluvený čas „na lehko“ , což značné ulehčilo odjezd z Ostrova.

Čekal na nás cirka 1100 km dlouhý transport přes Německo, Rakousko a Itálii do přístavního města Livorna, odkud jsme v sobotu ráno v 8 hodin vypluli plni očekávání vstříc korsickým břehům. Čtyři hodiny na palubě trajektu společnosti Moby Line uběhly jako voda a před námi zůstávalo posledních 200 kilometrů k apartmánovým vilám poblíž městečka Sainte Luccie de Porto Vecchio. To už se na nás ale začínala projevovat únava způsobená dlouhým transportem. Apartmánové vily v rezidenci Fium Cavo nám však vynahradily veškeré útrapy z náročné, vyčerpávající cesty. Krásná písečná pláž, azurově modré moře, to vše na nás čekalo necelých 50 metrů od našeho přechodného korsického útočiště.

Nebylo nač čekat, vybalování, nevybalování, vrhli jsme se do osvěžujících mořských vln. Záhy jsme zjistili, že kromě koupele v moři můžeme využít i bazénu náležícího rezidenci. Nejlepší na tom však je skutečnost, že jej máme celý jen a jen pro sebe.

Už v Ostrově jsme se dohodli, že celou neděli prožijeme na mořském pobřeží, abychom zrelaxovali a odpočinuli si před dalšími dny, kdy na nás čeká mnoho kratších i delších výletů. Tak nám držte palce, ať nám vyjde počasí a vše proběhne tak, jak má….

Sainte Luccie de Porto Vécchio, 19.5.2024 , sepsal Z.Kunc

2. zpráva

Po relaxačních dnech, kdy jsme ze sebe ve vlnách Středozemního moře smyli prach z únavné cesty na ostrov, začali jsme s poznáváním tohoto krásného ostrova. Zahájili jsme jej prohlídkou nejjižnějšího cípu ostrova – města Bonifacio, které se rozkládá na vápencových útesech, jejichž bílá barva je proslavila po celém světě. Ne nadarmo je celá tato oblast zapsána na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Z tohoto přístavu jsme podnikli cestu lodí podél těchto útesů, zamířili k majáku na Capo Pertustato a vjeli lodí do mořské jeskyně Grotte de Sdragonato. Abychom si užili i korsického vnitrozemí, podnikli jsme výlet nejdříve busem do oblasti tzv. korsických Dolomit – horského pásma Bavella. Už samotná cesta busem do tohoto horského sedla (1218 m. n.m.) byla fascinujícím zážitkem a oba naši řidiči Petr a Josef si vysloužili nehynoucí obdiv všech pasažérů v busu za brilantně zvládnuté stoupání od mořské hladiny až do této nadmořské výšky plné úzkých zatáček a náročných převýšení. Potkat v této oblasti autobus jedoucí v protisměru znamená zažít dobrodružství spočívající ve spoustě couvání, vytáčení busů vedle sebe navzájem, kdy mezi oběma busy nezbývá častokrát více než několik centimetrů prostoru.

V samotném sedle jsme se vydali na krásnou pěší procházku mezi borovicemi zkroucených působením větru do nejrůznějších fantastických tvarů. Naším cílem byl skalní útvar Trou de la Bombe – skalní okno vytvořené erozí korsických hor. Celá cesta byla lemována nekonečným množstvím výhledů na skalní štíty Bavelly.

Po návratu do našeho útočiště následovala ještě zasloužená večerní koupačka v azurově modrém moři a pak už jen spánek neboť i další den se nese ve znamení celodenního výletu, tentokráte do oblasti růžových korsických skal Calanches de Piana a útesu Cappo Rosso , kde budeme-li mít štěstí na počasí, snad prožijeme i západ Slunce. Tak nám držte palečky, z Korsiky, sepsal Z.Kunc

Informace pro rodiče nových dětí ve školce

Informace pro rodiče nových dětí ve školce

1. rozdělení dětí do tříd

Ve školním roce 2024/25 budou ve školce čtyři třídy (Myšky, Opičky, Sovičky a Žabičky). Při rozdělení dětí do tříd jsme zohlednili především jejich věk. Seznamy jsou k dispozici ZDE.

2. školní řád mateřské školy, vnitřní řád školní jídelny a směrnice úplata za předškolní vzdělávání

Jedná se o důležité dokumenty, se kterým je vhodné se seznámit. Obsahuje mimo jiného práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, informace o fungování školky, informace placení školného a stravného apod. Stáhnout si je můžete z internetových stránek školy po kliknutí ZDE.

3. schůzka s rodiči

V úterý 4.6. se bude konat od 16:30 hod. v budově naší mateřské školy schůzka zákonných zástupců dětí, které do školy nastoupí od září. Účast je nutná, protože se zde dozvíte mnoho důležitých informaci. Na setkání s učitelkami přijďte prosím bez dětí.

4. internetové stránky systému Bakaláři  matrika.zsamsostrov.cz

Tyto internetových stránkách jsou hlavním komunikačním prostředkem mezi školou a rodiči dětí. Návod, jak získat přihlašovací údaje, najdete ZDE. Informace ze systému Bakaláři najdete také v mobilní aplikaci Bakaláři online, kterou najdete pro tablety a mobilní telefon v Google Play či iStore.

5. kontrola a doplnění osobních dat dětí a zákonných zástupců

Do školního systému Bakaláři jsme nakopírovali osobní údaje zadané na internet po zápise. Zkontrolovat je můžete na webu Bakalářů, případně opravit. Návod najdete TADY.

Pokud u dítěte chybí jméno další dospělé osoby (druhého zákonného zástupce, prarodiče apod.), informujte vedení školy. Na webu doplnit nejde.

6. třídní fond a další platby rodičů

V průběhu školního roku se děti zúčastní ve školce mnoha akcí a aktivit, které financují rodiče. Aby se peníze nevybíraly opakovaně po malých částkách, má každé dítě větší obnos v tzv. třídním fondu, ze kterého se peníze postupně čerpají (každý čerpá pouze své peníze). Informace o vašich platbách (včetně plateb za školku) a zaevidovaných výdajích najdete na webu platby.zsamsostrov.cz. Informace se dostupné pouze po přihlášení pomocí stejných přihlašovacích údajů jako na web Bakalářů (viz informace výše).

Do konce července je potřeba poslat částku 1200 Kčpokyny k placení najdete v horním menu platebního systému.

7. ochrana osobních dat dětí a jejich zákonných zástupců

Většinu údajů, které ve škole evidujeme, shromažďujeme ze zákonných důvodů. Jsou ale data, ke kterým potřebujeme Vás souhlas. Na webu matrika.zsamsostrov.cz prosím do konce července vyznačte v části věnované GDPR souhlas či nesouhlas se zpracování dat – návod najdete na webu školy po kliknutí TADY. Rodiče dětí, které už do školky chodí a mají GDPR souhlasy zadané, nemusí nic dělat.

8. platby za mateřskou školu

Za všechny děti platí jejich zákonní zástupci zálohu na stravné, za děti, kterým bude během školního roku maximálně 5 let, platí školné (za předškoláky a děti s okladem školní docházky se školné neplatí).

Oba poplatky se platí jednou částkou měsíc předem, tzn. v srpnu na září, v září na říjen atd. Výše částky se liší, proto není vhodné platit trvalým příkazem. Nejjednodušší je platba inkasem.

Informace o výši platby je k dispozici na webu platby.zsamsostrov.cz na začátku měsíce (na aktualizaci jsou rodiče upozorněni mailem).

9. přístupový systém

Během dne je vstup do budovy mateřské školy omezen, aby nebyl provoz školky nevhodně narušován. Aby se doprovod dětí dostal do školky v době, kdy je to povoleno, je možno použít elektronickou klíčenku (čip). Pokud někdo čip nemá, případně přivádí dítě do školky později např. od lékaře, má k dispozici domovní telefon.

Počet přístupových čipů na rodinu není omezen. Předem je potřeba zaplatit vratnou zálohu 100 Kč za jeden. Abyste je dostali na začátku školního roku, peníze pošlete na účet školy do konce července. Informace k platbě najdete na webu školy v platebním systému.

10. kdo může dítě vyzvedávat z mateřské školy

Bezpečnost dětí hraje v naší škole velmi důležitou roli. Vzhledem k tomu, že vás paní učitelky neznají a dlouho nebudou znát všechny babičky, tetičky a kamarády, kteří mohou děti ze školky vyzvedávat, musí mít možnost ověřit si totožnost vyzvedávajících osob.

V platebním systému na webu školy v části věnované mateřské škole najdete toto tlačítko s textem kdo může dítě vyzvedávat z mateřské školy. Klikněte na ně a vyplňte všechny osoby (včetně sebe), které mohou dítě vyzvednout. Pokud nebude osoba na webu uvedena, případně nepředloží doklad totožnosti, bude-li k tomu vyzvána, nemusí být dítě ze školy vydáno. Návod, jak postupovat, najdete ZDE.

11. povinná školní docházka

Děti, kterým bude do začátku září 5 a více let, mají docháku do mateřské školy povinnou, podobně jako se povinně chodí o základní školy. Dítě musí být ve školce minimálně od 8 do 12 hodin.

12. školní jídelna

Ve školce děti dostávají dopolední svačinu, oběd a odpolední svačinu. Ceny najdete ve vnitřním řádu školní jídelny (děti, kterým je během školního roku 7 let, mají cenu jídla vyšší). Na internetových stránkách najdete jídelníček včetně alergenů. Pokud má dítě alergii na některou potravinu, upozorněte na to paní učitelku. Přehled odebrané stravy najdete v platebním systému včetně ceny.

Volby do školské rady

Volby do školské rady

V červnu 2024 končí tříleté funkční období školské rady, a proto se konají volby. Školská rada v naší základní škole má celkem 6 členů – dva zastupují rodiče žáků ze základní školy, dva zřizovatele školy a dva učitele ze základní školy.

  • informace o školské radě najdete na webu školy ZDE
  • volební řád je ke stažení TADY

Za učitele školy byli nedávno zvolení Mgr. Václav Hruška a Mgr. Petra Kučerová. Zákonní zástupci žáků mají možnost zvolit své zástupce po kliknutí na žluté tlačítko do konce května. Každá rodina má tolik hlasů, kolik má dětí v základní škole.

Výsledek zápisu do mateřské školy

Výsledek zápisu do mateřské školy

Ve dnech 2. až 12. května se konal zápis k předškolnímu vzdělávání. Zapsáno bylo 44 uchazečů. Do školky bylo přijato 28 dětí, 16 nebylo možno přijmout. Každému dítěte bylo v rámci elektronického zápisu přiděleno evidenční číslo, podle kterého jeho zákonní zástupci zjistí, zda bylo dítě přijato nebo ne.

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se vydává pouze na požádání, rozhodnutí o nepřijetí si budou moci zákonní zástupci dětí vyzvednou v sekretariátu v základní škole do 24.5. (později budou zaslána poštou).

Výsledek zápisu je k dispozici ZDE.

V úterý 4. června se koná od 16:30 hod. v mateřské školce schůzka s rodiči nových dětí (bez dětí).

Informace pro rodiče dětí z budoucí přípravné třídy

1. informace o třídě

Ve školním roce 2024/25 bude otevřena jedna přípravná třída. Třídní učitelkou bude Bc. Lenka Hrubá.

2. školní řád a vnitřní řád školní družiny

Jedná se o důležité dokumenty, se kterým je vhodné se seznámit. Obsahuje mimo jiného práva a povinnosti dětí a jejich zákonných zástupců, informace o fungování školy a družiny, pravidla pro klasifikaci, placení družiny apod. Stáhnout si je můžete z internetových stránek školy po kliknutí ZDE.

3. schůzka s rodiči

V pondělí 13.5. se bude konat od 16:30 hod. schůzka zákonných zástupců dětí. Účast je nutná, protože se zde dozvíte mnoho důležitých informaci. Na setkání s třídní učitelkou přijďte prosím bez dětí.

4. seznamy školních potřeb

Seznam školních potřeb, které je potřeba pořídit do září, dostanete na schůzce 13.5., později bude k dispozici na webu školy.

5. zahájení školního roku

Školní rok 2024/2025 začíná v pondělí 2. září. Všechny děti se sejdou před budovou školy. Po krátkém přivítání a zahájení školního roku vyrazí do školy jako první prvňáci a za nimi děti z přípravné třídy se svým doprovodem. První den se děti nepřezouvají a ve škole se zdrží pouze do cca 8:45 hod.. Podrobnější informace budou na webu školy zveřejněné na konci srpna.

6. internetové stránky systému Bakaláři  matrika.zsamsostrov.cz

Na těchto internetových stránkách najdete velké množství cenných informací (rozvrh hodin a jeho změny, domácí úkoly atd.). Abyste se na ně mohli podívat, musíte získat přihlašovací údaje (u dětí, které nyní chodí do naší školky, se údaje nemění).  Návod, jak přihlašovací údaje získat, najdete ZDE.

Informace ze systému Bakaláři najdete také v mobilní aplikaci Bakaláři online, kterou najdete pro tablety a mobilní telefon v Google Play či iStore.

7. kontrola a doplnění osobních dat dětí a zákonných zástupců

Do školního systému Bakaláři jsme nakopírovali osobní údaje zadané na internet po zápise. Zkontrolovat je můžete na webu Bakalářů, případně opravit. Návod najdete TADY.

8. třídní fond a další platby rodičů

V průběhu školního roku se děti zúčastní ve škole a školní družině mnoha akcí a aktivit, které financují rodiče. Aby se peníze nevybíraly opakovaně po malých částkách, má každé dítě větší obnos v tzv. třídním fondu, ze kterého se peníze postupně čerpají (každý čerpá pouze své peníze). Informace o vašich platbách (včetně plateb družiny) a zaevidovaných výdajích najdete na webu platby.zsamsostrov.cz. Informace se dostupné pouze po přihlášení pomocí stejných přihlašovacích údajů jako na web Bakalářů (viz informace výše).

Do konce července je potřeba poslat částku 1000 Kčpokyny k placení najdete v horním menu platebního systému. U dětí, které nyní chodí do naší školky, stačí doplatit chybějící částku (platební údaje jsou stejné).

9. ochrana osobních dat dětí a jejich zákonných zástupců

Většinu údajů, které ve škole evidujeme, shromažďujeme ze zákonných důvodů. Jsou ale data, ke kterým potřebujeme Vás souhlas. Na webu matrika.zsamsostrov.cz prosím do konce července vyznačte v části věnované GDPR souhlas či nesouhlas se zpracování dat – návod najdete na webu školy po kliknutí TADY. Rodiče dětí z naší školky a přípravné třídy dělat nic nemusí (mají pravděpodobně souhlasy vyplněné).

10. školní družina

Pokud se rozhodnete využívat školní družinu, musíte do 31.5. vyplnit na internetu elektronickou přihlášku a do 25. srpna zaplatit poplatek na září (peníze musí být na účtu školy do konce srpna). Návod, jak přihlášku vyplnit, najdete ZDEPo vyplnění přihlášky vám přijde e-mail obsahující informace k placení družiny a také odkaz na pokyny k vyzvedávání dítěte z družiny pomocí bezpečnostního kódu.

Bude se hodit až v září:

  • pokyny k vyzvedávání dětí najdete ZDE
  • návod k informování školy o změně odchodu z družiny je TADY

 

11. přístupový systém

Pro vstup do školy a odchod ze školy používají děti bezkontaktní klíčenku, kterou dostanou po zaplacení vratné zálohy 100 Kč (do konce července). Informace k platbě najdete na webu školy v platebním systému. Rodiče mají na webu Bakalářů průběžné informace o příchodu dítěte do školy či jeho odchodu. Rodiče dětí z naší školky čipy vrátí v MŠ na konci června (záloha bude vrácena v průběhu prázdnin).

Jeden z důvodů, proč máme ve škole přístupový systém, je popsán ZDE.

12. školní jídelna

Dětem ve škole vaří obědy společnost Primirest. Zájemci o jídelnu dostanou přihlášku na schůzce 13.5. Vyplněné přihlášky je potřeba vhodit do schránky na dveřích do základní školy do konce června.

Obědy je nutné zaplatit až v srpnu, kdy budou přihlášky zpracované (informace o cenách jsou ZDE).

Pokud bude dítě chodit do družiny, je nutné, aby chodilo i na obědy.